Bjørnemosefamilien består av karakteristiske akrokarpe moser med langsmale, ofte stive, barnålslignende blad med langsgående lameller på oversiden av bladet.

Sporehuset har 32 eller 64 tenner som ofte er sammenvokst til en membran over sporehusets åpning. Sporehusets hette er hårete til filtaktig. Globalt består bjørnemosefamilien av omtrent 20 slekter, mens vi i Norge har seks slekter: taggmoseslekta Atrichum, grusmoseslekta Oligotrichum, krukkemoseslekta Pogonatum, binnemoseslekta Polytrichastrum, bjørnemoseslekta Polytrichum og komagslekta Psilopilum.