Gulnålslekta har én art i Norge.

Gulnålslekta har én art i Norge. Slekta karakteriseres av glatt thallusoverflate og thallus med få grunne innskjæringer, lober brede. Thallus med ekstracellulære rom med slim. Grokorn ikke kjent hos vår art. Sambu, vanligvis med nåleformede sporofytter som sprekker i to fliker, sporer gulaktige.