Svartnålslekta har én art i Norge.

Slekta karakteriseres av at thallus er uregelmessig og med dype innskjæringer, mange smale lober. Thallusoverflaten er ujevn med lave åser/lameller. Thallus med ekstracellulære rom med slim. Grokorn er ikke kjent. Sambu og vanligvis med nåleformete sporofytter som sprekker i to fliker, sporer gråsvarte til brune.