Definisjoner av trinnene på sekstrinnsskalaen for angivelse av kunnskapsstatus og/eller kunnskapsbehov i NiN.

0   Ingen

Kunnskap mangler fullstendig

Kunnskapsbehovet er akutt: ny kunnskap må på plass før naturtypeinndelingen på dette punktet vil være kunnskapsbasert.

1   Svært svak

Spekulasjon uten basis i observasjoner eller empiriske data

Kunnskapsbehovet er svært stort. Ny kunnskap må på plass før naturtypeinndelingen på dette punktet vil være kunnskapsbasert

2   Svak

Observasjon, ikke vitenskapelig dokumentert

Kunnskapsbehovet er stort: en viss kunnskap finnes, men bedre dokumentasjon og analyse er påkrevet som kunnskapsbasis for naturtypeinndelingen

3   Akseptabel

observasjon eller vitenskapelige data, vitenskapelig dokumentert

Kunnskapsbehovet er moderat: akseptabel kunnskap finnes, men betydelige kunnskapshuller gjenstår å fylle

4   God

Relevante empiriske data finnes, som er tilfredsstillende analysert

Kunnskapsbehovet er lite: god kunnskap finnes, men noen kunnskapshuller gjenstår å fylle før et helhetlig bilde er på plass

5   Sikker

Uttømmende og relevante empiriske data finnes, som er gjennomanalysert

Kunnskapsbehovet er minimalt: sikker kunnskap finnes, basert på uttømmende og relevante data