BioFokus arrangerte i November 2017 en workshop om den spennende insektsgruppen stankelbein for å øke kunnskapsnivået i Norge.

Overfamilien Tipuloidea omfatter en rekke forskjellige familier som mellomstankelbein (Cylindrotomidae), småstankelbein (Limoniidae), hårøyestankelbein (Pediciidae) og storstankelbein (Tipulidae). I tillegg er familien vintermygg (Trichoceridae) inkludert og er en del av delgruppen Tipulomorpha sammen med Tipuloidea.

Helt siden de store entomologene Zetterstedt, Siebke og Schøyen var aktive på 1800-tallet har det vært arbeidet med stankelbein i Norge, men åpenbart er det mye som har gått hus forbi. I løpet av siste års undersøkelser har det vært oppdaget flere titalls nye arter for Norge.

Workshopen var to-delt hvor første del besto av å revidere samlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo. Den andre delen av workshopen ble holdt i BioFokus sine lokaler i Forskningsparken i Oslo. Mye av tiden ble benyttet til å gå igjennom materiale som er samlet inn i Norge samt å se dyr som finnes i Finland og som med stor sannsynlighet finnes i Norge. Flere nye arter for Norge ble oppdaget i både gammelt museumsmateriale og nylig innsamlet materiale og vil bli publisert ved en senere anledning.

Deltagere på workshopen var Jukka Salmela (Lapplands universitet, Rovaniemi, Finland), Trude Magnussen (Naturhistorisk museum, Oslo, Norge), Kjell Magne Olsen (BioFokus, Oslo, Norge) og Øivind Gammelmo (BioFokus, Oslo, Norge).

Les mer om denne workshopen her: Workshop Tipuloidea - et nettverkstiltak