Varierer i farge, men ofte lys på over- og undersiden. Likner Asterias rubens. Få gassblærer i hulrommene på oversiden. Buskaktige pigger som "svulmer" mot tuppen.

Clark & Downey (1992) har bare godkjent seks arter Leptasterias fra Nord-Atlanteren, hvorav L. muelleri og L. danica er funnet i våre farvann. Nettstedet www.marinespecies.org har imidlertid godkjent tre arter til som er registrert i våre farvann. Det er L. arctica, L. groenlandica og L. hyperborea. Da alle disse fem artene er registrert i norske farvann er de inkludert på disse nettsidene, men de kan være ganske vanskelige å skille fra hverandre. 

Kjennetegn

Likner Asterias rubens. Varierer i farge, men er ofte lys på over- og undersiden. Få gassblærer mellom piggene (i hulrommene) på oversiden. Buskaktige pigger som "svulmer" mot tuppen. Piggene sitter  enkeltvise og spredt på oversiden i et tilfeldig mønster. Kranser med 4-6 kryssede gripetenger på armene.

Utbredelse

Arten er funnet fra 9-56 m dyp (Djakonov 1950). Ifølge NTNU, Vitenskapsmuseets artsliste, er arten registrert langs norskekysten fra Møre og Romsdal til Finnmark som L. islandica. (Disse individene er innsamlet fra 1929-1934. L. islandica er synonymisert med L. arctica.)

Arten forekommer i Nord-Atlanteren fra Island og Færøyene (www.marinespecies.org). Den er også registrert i Beringhavet sør til Cape Lopatka (Djakonov 1950).

Levesett

Leptasterias-artene spiser muslinger, rur, snegler og sjøpølser (O’Brien 1976; Mauzey m.fl. 1968).

Slekten Leptasterias er kjent for å ha yngelpleie, det vil si at de oppbevarer og passer på eggene sine en stund før de klekkes. Ved å ”gå opp på tå”, eller alle fem armer, kan sjøstjernen lage en klokkeform med kroppen, og gjøre plass til eggene. Eggene spres derfor ikke fritt i vannet som for mange andre arter. Larvene blir passet på til de har utviklet noen få sugeføtter, og da slippes de løs på bunnen, så larvene har heller ikke noe frittsvømmende stadium. Den reproduserer vinterstid (Falk-Petersen 1982).

Forvekslingsarter

Her følger inndeling av arter etter Clark & Downey (1992) og Djakonov (1950), men selv mener undertegnede at en revisjon av hele slekten Leptasterias, inkludert barkoding, bør gjennomføres:

1) L. danica har pigger som vist i Fig. 64d s. 651 i Clark & Downey (1992).

Nøkkel etter Djakonov (1950):

2) Koniske pigger på oversiden, arrangert i mer eller mindre regulært mønster, carina sikk-sakk formet: L. muelleri.

3) Sylindriske pigger på oversiden, og rund eller flat på tuppen, arrangert i tilfeldig mønster. L. hyperborea, L. arctica og L. groenlandica:

L. hyperborea: single, sylindriske pigger som er runde på tuppen. Liten skive.

L. arctica: single, kraftige pigger, buskaktig med «svulmet» tupp. Bred skive.

L. groenlandica: dorsale pigger i små grupper. Fravær av kryssede gripetenger rundt adambulakralpiggene.