De siste årene har de første humledronningene blitt observert i midten av mars. Trehumle, markhumle og jordhumlene er først ute. Etter hvert kommer lynghumle, åkerhumle og resten av de 35 humleartene som er påvist i Norge. Her ser du de åtte vanligste humlene i Norge. Klikk på en art og du får vite mer om den.

De viktige vårplantene

Plantene som blomstrer tidlig om våren, som hestehov og selje, er svært viktige næringsplanter for humledronningen når hun nå våkner opp etter en lang vinter. Dronningen skal finne ny bolplass, hun skal lage en krukke og fylle den med honning til de kalde vårdagene, hun legger egg, ruger, klekker og steller larvene som skal bli til de første arbeiderne. Det er altså travle dager i vente for humledronningene.

Rapporter dine humlefunn til Artsobservasjoner

I Artsobservasjoner kan du registrere dine observasjoner av planter, dyr og sopper i Norge. Hvem som helst kan rapportere og søke etter arter. Nettsidene er et verktøy og en møteplass for naturinteresserte som på en enkel måte kan holde kontroll på sine og andres funn, og utveksle kunnskap og erfaringer. Gjennom alle bidragsyternes engasjement og arbeidsinnsats skapes en verdifull kunnskapsbank for naturmangfoldet i Norge.

Mer informasjon om humlene finner du i Arter på nett:

Humler Bombus Latreille, 1802

Humlene tilhører de mest iøynefallende insektene i vår del av verden. De utgjør viktige komponenter i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere (pollinatorer) for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Kontaktpersoner

Arter på nett:
Åslaug Viken, Artsdatabanken
Epost: aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97 735

Artsobservasjoner:
Toril Loennechen Moen, Artsdatabanken
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no
Mobil: 411 20 689