Artsdatabanken vil takke alle som bidrar med åpne data til våre tjenester. - Bidragene fra våre samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi kan levere tjenester av høy kvalitet, sier direktør Ivar Myklebust.

 

Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken.

Artsdatabanken ble nylig kåret til årets datatilbyder i offentlig sektor. Vi tilbyr datasett som er satt sammen av bidrag fra mange ulike aktører, som naturhistoriske museer, universiteter, forskningsinstitusjoner, offentlige virksomheter, konsulentfirma og frivillige. I tjenestene bruker vi åpne data, dvs. data som kan gjenbrukes gratis mot å oppgi lisens og kreditere eierne.

- Jeg vil gjerne få takke alle som bidrar med åpne data til våre tjenester. Deres bidrag er helt avgjørende for at vi kan levere store mengder data av høy kvalitet og bli kåret til årets datatilbyder, sier Ivar Myklebust.

Han er også glad for at stadig flere ønsker å bidra med åpne data om naturmangfoldet.