Hornmidd (Oribatida) er små edderkoppdyr på rundt 0,5 mm. De er særlig artsrike i jord, i strølag og i døde trær hvor de bidrar til nedbrytning av organisk materiale i skogen. Kunnskapen om hornmidd i Norge er generelt svært mangelfull.Til tross for at løvskoger er forventet å ha et høyt mangfold av hornmidd er dette et skogshabitat som er lite undersøkt i Norge. 

Universitetsmuseet i Bergen har kartlagt og DNA-strekkodet hornmidd i varmekjære løvskoger og etablere grunnleggende kunnskap om habitattilknytning og geografisk utbredelse. Prosjektet har også gitt ny kunnskap om andre grupper av midd og om fåfotinger, dvergfotinger, mosskorpioner og teger. Generell biologisk informasjon med detaljerte SEM-fotografier og en brukervennlig bestemmelsesnøkkel for familier av hornmidd vil bli publisert i ‘Arter på nett’. 

Gjennom prosjektet har det blitt oppdaget over 70 nye arter for Norge, og to arter har blitt beskrevet vitenskapelig for første gang, nemlig Fuscozetes coulsoni og Limnozetes solhoyrum. Når det gjelder arter i ordenen Mesostigmata, har antall kjente arter i Norge økt med omtrent 10 %. Det har også blitt hentet ut DNA-strekkoder for 125 arter midd og andre leddyr. To mastergradstudenter og to dokotgradsstipendiater har deltatt i prosjektet, og sørger for at kunnskapen om midd blir overført til flere og yngre fagpersoner. I tillegg til å studere midd i løvskoger, har også midd på Svalbard og midd i myrer blitt studert. Midd i myrer kommer til å bli studert videre i prosjektet "Midd i atlantiske høymyrer".

Innsamlingsmetoder

Det ble tatt prøver på 10 x 10 x 5 cm av mose, jordsmonn, trær og død ved. Midd ble ekstrahert fra prøvene etterpå. Håndplukking, slaghåv og sålding.

Publikasjoner

Seniczak A & Seniczak S (2020). Morphological ontogeny of Fuscozetes coulsoni sp. nov. (Acari: Oribatida: Ceratozetidae) from Svalbard, Norway. Systematic & Applied Acarology 25(4): 680–696. https://doi.org/10.11158/saa.25.4.8

Seniczak A & Seniczak S (2020). Morphological ontogeny of Limnozetes solhoyorum sp. nov. (Acari: Oribatida: Limnozetidae) from Norway, with comments on Limnozetes Hull. Systematic and Applied Acarology, 25(2): 327-348. https://doi.org/10.11158/saa.25.2.10

Bolger T, Devlin M & Seniczak A (2018). First records of ten species of Mesostigmata (Acari, Mesostigmata) added to the published Norwegian species list. Norwegian Journal of Entomology 65, 94-100.

Seniczak A, Bolger T, Roth S, Seniczak S, Djursvoll P & Jordal BH (2019). Diverse mite communities (Acari) from a rich broadleaf forest in Western Norway. Annales Zoologici Fennici 56, 121-136. https://doi.org/10.5735/086.056.0111

Seniczak A, Seniczak S, Iturrondobeitia JC, Solhøy T & Flatberg KI (2019). Diverse Sphagnum support rich oribatid communities (Acari, Oribatida) in mires of western Norway. Wetlands. https://doi.org/10.1007/s13157-019-01236-w