Forskningsgruppen «Insekt migrasjon og økologi» ved Universitetet i Bern i Sveits kartlegger trekket til sommerfuglen admiral. Nå ønsker de hjelp fra deg til å skaffe mer kunnskap!

Admiral (Vanessa atalanta) er en sommerfugl som hver vår vandrer fra sine tilholdssteder i Sør Europa til Sentral- og Nord Europa hvor de forplanter seg. Etter å ha klekket og utviklet seg til voksen sommerfugl oppe i nord, vandrer neste generasjon admiral sørover om høsten.

Målet til den sveitsiske forskningsgruppen er å finne ut mer om forekomsten av admiral, og om vandringsmønsteret til arten både i tid og rom. For å klare dette er de avhengig av data som naturinteresserte har samlet inn til såkalte «citizen science»- databaser. Prosjektet har inngått avtaler med databaseeiere i de fleste europeiske land, og fått løfte om å kunne bruke data om admiral som kommer inn til disse. Artsdatabanken støtter dette interessante prosjektet gjennom å dele data som kommer inn i rapporteringstjenesten Artsobservasjoner.

Registrer admiral i Artsobservasjoner

Du kan støtte kartleggingen av admiralens utbredelse og vandringer, ved å registrere arten i Artsobservasjoner dersom du finner eller ser den. Da vil informasjonen fra deg komme til nytte i prosjektet til forskningsgruppen i Bern.

Når du rapporterer i Artsobservasjoner husk å registrere antall individer du har sett, og helst også hvilket livsstadium de er i (egg, larve eller voksen). All tilleggsinformasjon kan også være til nytte, som fluktretning og flukthøyde.

I denne videoen kan du ta admiral nærmere i øyesyn:

 

Fotograf: Gunnar O. Nilsen, Pegon Film, CC BY 4.0 

 

Følg admiralen:

Du kan følge forskningen på admiralens vandring på prosjektets egen nettside, og få regelmessige oppdateringer fra prosjektet på Facebook eller Twitter.

Om Artsobservasjoner:

Artsobservasjoner.no er en rapporteringstjeneste hos Artsdatabanken, der vanlige naturinteresserte mennesker kan registrere artene de finner eller ser i naturen. Etter registreringen kan folk se funnene sine på kartet. Tusenvis av naturinteresserte bruker Artsobservasjoner hver dag, og tjenesten inneholder så langt over 16 millioner artsfunn.

Kontaktperson:

Toril Loennechen Moen, Artsdatabanken

E-post: toril.moen@artsdatabanken.no
Telefon: 411 20 689