Leder av Systematikk og evolusjonsgruppa (SEG) ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Kontaktinformasjon