sektordiagram, antall uoppdagete arter

Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Estimert antall uoppdagede arter i Norge fordelt på artsgruppene vepser (Hymenoptera), sekksporesopper (Ascomycota), tovinger (Diptera), kurvplanter (Asteraceae), midd (Acari), hymeniesopper (Agaricomycotina), leddormer (Annelida), amøber (Rhizopoda) og lus (Phthiraptera). Statistikken inkluderer ikke flertallet av mikroalgene.

Filliste