Flammekreps skiller seg fra andre hoppekreps med sine lange bakkroppsvedheng. Arten er en istidsrelikt og er funnet i et begrenset antall innsjøer på Østlandet, som alle ligger i marine sedimenter og er forholdsvis dype.

Nøkkelkarakterer

Flammekreps Limnocalanus macrurus er en planktonisk predator/griper med en lang og slank kropp. Utseendemessig skiller den seg fra andre hoppekreps med sine lange bakkroppsvedheng. Sett fra siden har brystsegmentet (carapax) et innsving bak øyet. Utseendet til det 5. benparet er også spesielt, og gjør det enkelt å skille arten fra andre hoppekreps. Begge kjønnene er tilnærmet fargeløse og mer eller mindre gjennomsiktige.

Hunn: Lengde 2,0–3,0 mm

Hann: Lengde 2,0–2,5 mm

Økologi og utbredelse

Flammekreps ble funnet av G.O. Sars i fem av de større innsjøene på Østlandet. I dag er den registrert i et 20-talls vann i samme region. Alle vannene ligger i marine sedimenter (<200 moh.) og er forholdsvis dype. Flammekreps var en av de første immigrantene etter siste istid og er derfor en istidsrelikt. Funnlokalitetene er nøytrale med hensyn til pH (6,0–7,0) og middels elektrolyttrike (4–9 mS/m).