En vurdering av artsgruppenes kunnskapsstatus viser at kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi fortsatt er mangelfull for mange av de vurderte artsgruppene. Kunnskapen om artenes utbredelse er særlig svak.

Kunnskapsstatus om taksonomi, utbredelse og økologi ble angitt for størsteparten av de vurderte organismegruppene.

Svak kunnskap om artenes utbredelse

En sammenstilling av de tre parameterne taksonomi, utbredelse og økologi viser at kunnskapen er særlig svak for artenes utbredelse, men også taksonomi og økologi er dårlig kjent for en stor andel av artsgruppene.

Taksonomisk kunnskap er svak eller manglende (kategori 0 - 2) for 22 % av gruppene, og økologisk kunnskap for 34 % av gruppene. Hele 48 % av de vurderte gruppene har svært svak eller manglende kunnskap om utbredelse.

Kunnskapen om artenes utbredelse og økologi er vurdert som god (kategori 4) eller sikker (kategori 5) for henholdsvis 22 % og 28 % av de vurderte gruppene. Kunnskap om taksonomi er god eller sikker for 48 % av gruppene.

Antall grupper i hver kategori 0 – 5 for parameterne taksonomi, utbredelse og økologi: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Bare artsgrupper med vurdering for både taksonomi, utbredelse og økologi er inkludert (antall grupper = 1864).