mirum_teres_utsnitt2_Alaska.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Juveltorvmose Sphagnum mirum med sporehus til venstre. Til høyre beitetorvmose S. teres (te). Bethel, Alaska.

Filliste