Plansje57_warnstorfii2.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Rosetorvmose sammen med blanktorvmose S. subnitens subsp subnitens (sus) som den kan forveksles med.

Filliste