Plansje44_rubiginosum2.jpg

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Sammen med forvekslingsartene grantorvmose S. girgensohnii (gi) og tvaretorvmose S. russowii (ru)

Filliste