Workshop i Oslo i 2014 hvor målet var å kvalitetssikre artsbestemmelser og identifisere arter og slekter av muslingkreps som utgjør spesielle utfordringer.

Arbeidet ga et viktig grunnlag for videre kartlegging av muslingkreps i ferskvann på fastlands-Norge og på Svalbard. Deltakere fra Universitetet i Gdansk ((Polen), Polish Academy of Sciences (Polen) og Norsk institutt for vannforskning.