isoviitae3.png

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Sammen med silketorvmose S. flexuosum (fl), 4 blekere hoder.

Filliste