beothuk blader og skudd

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Stengel- og greinblad til venstre. Skudd og skudd med stengel eksponert til høyre

Filliste