bioklimatiske seksjoner

Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Kart som viser utstrekningen til de ulike bioklimatiske seksjonene. Til venstre: Bioklimatiske seksjonstrinn på fastlandet. Til høyre: Bioklimatiske seksjonstrinn på Svalbard.

Filliste