Planteriket omfatter 4458 påviste arter i Norge. Dekkfrøede blomsterplanter utgjør den største artsgruppen med 2155 arter. I planteriket er kunnskapen om karplantene generelt god, mens kunnskapen om enkelte mose- og flere algegrupper er vurdert som mangelfull.

Planteriket omfatter et stort mangfold av arter, fra encellete blåalger til kjente artsgrupper innen blomsterplantene.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

Nesten samtlige grupper i planteriket har blitt vurdert, og for karplantene er vurderinger gjort helt ned til familienivå. De eneste gruppene som ikke har blitt vurdert er kransalgene (Charophyta) og blåalger (Glaucophyta). Det er registrert 25 norske arter av kransalger i Artsnavnebasen, men ingen arter av blåalger. To arter av blåalger er imidlertid kjent fra Sverige.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Med 4458 kjente arter i Norge er planteriket det tredje største riket. Det finnes 2155 dekkfrøete blomsterplanter i Norge. Dette er den klart største rekken i planteriket med 1669 tofrøbladete og 486 enfrøbladete arter. Andre store artsgrupper er bladmosene (Bryophyta) og grønnalgene (Chlorophyta) med henholdsvis 839 arter og 504 arter.

Mangfoldet av dekkfrøete blomsterplanter er generelt godt kjent, men tre familier drar opp estimatet over ukjente arter: kurvplantefamilien (Asteraceae) med 1439 ukjente arter, soleiefamilien (Ranunculaceae) med 110 ukjente arter og rosefamilien (Rosaceae) med 59 ukjente arter. Dette bidrar til at bare 52 % av artsmangfoldet er vurdert som kjent i gruppen dekkfrøete blomsterplanter. Det finnes også et høyt antall uoppdagede arter av grønnalger og Streptophyta. Her er kunnskapsgrunnlaget for mangelfullt til å kunne estimere antall uoppdagede arter.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i planteriket (Plantae). Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Plantae 4458 492 764 3202 6637 67 %
Planteriket Plantae Haeckel
Anthocerotophyta 2 0 0 2 2 100 %
Nålkapselmoser Anthocerotophyta Stotler & Crand.-Stotl.
Bryophyta 839 0 75 764 914 92 %
Bladmoser Bryophyta Schimp.
Andreaeopsida 10 0 0 10 14 71 %
Sotmoser Andreaeopsida J.H. Schaffn.
Bryopsida 777 0 70 707 838 93 %
Tannmoser Bryopsida Rothm.
Sphagnopsida 52 0 5 47 62 84 %
Torvmoser Sphagnopsida Ochyra
Charophyta 25 0 25 0
Kransalger Charophyta
Chlorophyta 504 193 306 5
Grønnalger Chlorophyta Rchb.
Bryopsidophyceae 8 8 0 0 8 100 %
Bryopsidophyceae Bessey
Bryopsidales 8 8 0 0
Bryopsidales J.H.Schaffn.
Chlorodendrophyceae 8 6 2 0
Chlorophyceae 283 25 257 1
Chlorophyceae Wille
Incertae sedis 1 0 1 0
Mamiellophyceae 9 9 0 0
Mamiellophyceae B.Marin & Melkonian
Nephrophyceae 4 2 2 0
Pedinophyceae 3 1 2 0
Pedinophyceae Moestrup
Pyramimonadophyceae 30 28 2 0
Trebouxiophyceae 58 18 40 0
Trebouxiophyceae Friedl
Ulvophyceae 100 96 0 4 100 100 %
Ulvophyceae Mattox & K.D.Stewart
Cladophorales 22
Cladophorales Haeckel
Trentepohliales 4
Trentepohliales Chadef. ex R.H.Thomps. & Wujek
Ulotrichales 29
Ulotrichales Borzí
Ulvales 45
Ulvales F.F.Blackman & Tansley
Cyanidiophyta 0 0 0 0
Cyanidiophyta
Glaucophyta 0 0 0 0
Blåalger Glaucophyta Skuja
Magnoliophyta 2155 7 106 2042 4150 52 %
Dekkfrøete planter Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
Liliopsida 486 7 57 422 565 86 %
Acorales 1 0 1 0 1 100 %
Kalmusrotordenen Acorales
Acoraceae 1 0 1 0 1 100 %
Kalmusrotfamilien Acoraceae
Alismatales 46 7 33 6 52 88 %
Vassgroordenen Alismatales
Alismataceae 4 0 4 0 4 100 %
Vassgrofamilien Alismataceae
Araceae 6 0 4 2 8 75 %
Myrkonglefamilien Araceae
Butomaceae 1 0 1 0 1 100 %
Brudelysfamilien Butomaceae
Hydrocharitaceae 6 1 5 0 7 86 %
Froskebittfamilien Hydrocharitaceae
Juncaginaceae 2 0 0 2 2 100 %
Sauløkfamilien Juncaginaceae
Potamogetonaceae 20 1 19 0 23 87 %
Tjernaksfamilien Potamogetonaceae
Ruppiaceae 2 2 0 0 2 100 %
Havgrasfamilien Ruppiaceae
Scheuchzeriaceae 1 0 0 1 1 100 %
Sivblomfamilien Scheuchzeriaceae
Tofieldiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Bjørnebroddfamilien Tofieldiaceae
Zosteraceae 3 3 0 0 3 100 %
Ålegrasfamilien Zosteraceae
Arecales 0 0 0 0 0
Palmeordenen Arecales
Arecaceae 0 0 0 0 0
Palmefamilien Arecaceae
Asparagales 97 0 1 96 118 82 %
Aspargesordenen Asparagales
Amaryllidaceae 20 0 0 20 24 83 %
Amaryllisfamilien Amaryllidaceae
Asparagaceae 24 0 0 24 30 80 %
Aspargesfamilien Asparagaceae
Asphodelaceae 1 0 0 1 2 50 %
Aloefamilien Xanthorrhoeaceae
Iridaceae 20 0 1 19 25 80 %
Sverdliljefamilien Iridaceae
Orchidaceae 32 0 0 32 37 86 %
Orkidéfamilien Orchidaceae
Commelinales 1 0 0 1 2 50 %
Dagblomordenen Commelinales
Commelinaceae 1 0 0 1 2 50 %
Dagblomfamilien Commelinaceae
Dioscoreales 1 0 0 1 1 100 %
Yamsrotordenen Dioscoreales
Nartheciaceae 1 0 0 1 1 100 %
Romefamilien Nartheciaceae
Liliales 17 0 0 17 26 65 %
Liljeordenen Liliales
Colchicaceae 1 0 0 1 2 50 %
Tidløsfamilien Colchicaceae
Liliaceae 13 0 0 13 20 65 %
Liljefamilien Liliaceae
Melanthiaceae 3 0 0 3 4 75 %
Giftliljefamilien Melanthiaceae
Poales 323 0 22 301 365 88 %
Grasordenen Poales
Cyperaceae 139 0 5 134 150 93 %
Starrfamilien Cyperaceae
Juncaceae 40 0 1 39 45 89 %
Sivfamilien Juncaceae
Poaceae 135 0 7 128 160 84 %
Grasfamilien Poaceae
Typhaceae 9 0 9 0 10 90 %
Dunkjevlefamilien Typhaceae
Zingiberales 0 0 0 0 0
Ingefærordenen Zingiberales
Zingiberaceae 0 0 0 0 0
Ingefærfamilien Zingiberaceae
Magnoliopsida 1669 0 49 1620 3585 47 %
Apiales 46 0 1 45 54 85 %
Skjermplanteordenen Apiales
Apiaceae 43 0 1 42 50 86 %
Skjermplantefamilien Apiaceae
Araliaceae 3 0 0 3 4 75 %
Bergflettefamilien Araliaceae
Aquifoliales 1 0 0 1 2 50 %
Kristtornordenen Aquifoliales
Aquifoliaceae 1 0 0 1 2 50 %
Kristtornfamilien Aquifoliaceae
Asterales 278 0 3 275 1722 16 %
Kurvplanteordenen Asterales Link
Asteraceae 261 0 0 261 1700 15 %
Kurvplantefamilien Asteraceae Bercht. & J.Presl
Campanulaceae 15 0 1 14 20 75 %
Klokkefamilien Campanulaceae
Menyanthaceae 2 0 2 0 2 100 %
Bukkebladfamilien Menyanthaceae
Boraginales 38 0 0 38 47 81 %
Rubladordenen Boraginales
Boraginaceae 37 0 0 37 45 82 %
Rubladfamilien Boraginaceae
Hydrophyllaceae 1 0 0 1 2 50 %
Rubladfamilien Boraginaceae
Brassicales 109 0 1 108 124 88 %
Korsblomstordenen Brassicales Bromhead
Brassicaceae 107 0 1 106 120 89 %
Korsblomstfamilien Brassicaceae
Cleomaceae 0 0 0 0 0
Cleomaceae
Limnanthaceae 0 0 0 0 0
Smørøyefamilien Limnanthaceae
Resedaceae 2 0 0 2 3 67 %
Resedafamilien Resedaceae
Tropaeolaceae 0 0 0 0 1 0 %
Blomkarsefamilien Tropaeolaceae
Buxales 1 0 0 1 2 50 %
Buksbomordenen Buxales
Buxaceae 1 0 0 1 2 50 %
Buksbomfamilien Buxaceae
Caryophyllales 162 0 0 162 198 82 %
Nellikordenen Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Aizoaceae 0 0 0 0 0
Middagsblomfamilien Aizoaceae
Amaranthaceae 28 0 0 28 35 80 %
Amarantfamilien Amaranthaceae
Caryophyllaceae 81 0 0 81 95 85 %
Nellikfamilien Caryophyllaceae
Droseraceae 3 0 0 3 3 100 %
Soldoggfamilien Droseraceae
Frankeniaceae 0 0 0 0 0
Frankeniafamilien Frankeniaceae
Molluginaceae 0 0 0 0 0
Veikurtfamilien Molluginaceae
Montiaceae 1 0 0 1 2 50 %
Kildeurtfamilien Montiaceae
Nyctaginaceae 0 0 0 0 0
Mirakelblomstfamilien Nyctaginaceae
Phytolaccaceae 0 0 0 0 0
Kermesbærfamilien Phytolaccaceae
Plumbaginaceae 4 0 0 4 6 67 %
Hinnebegerfamilien Plumbaginaceae
Polygonaceae 44 0 0 44 55 80 %
Slireknefamilien Polygonaceae
Portulacaceae 0 0 0 0 0
Portulakkfamilien Portulacaceae
Tamaricaceae 1 0 0 1 2 50 %
Tamariskfamilien Tamaricaceae
Celastrales 7 0 0 7 10 70 %
Frøbuskordenen Celastrales
Celastraceae 7 0 0 7 10 70 %
Spolebuskfamilien Celastraceae R.Br.
Ceratophyllales 1 0 1 0 1 100 %
Hornbladordenen Ceratophyllales
Ceratophyllaceae 1 0 1 0 1 100 %
Hornbladfamilien Ceratophyllaceae
Cornales 8 0 0 8 13 62 %
Kornellordenen Cornales
Cornaceae 4 0 0 4 5 80 %
Kornellfamilien Cornaceae
Hydrangeaceae 4 0 0 4 8 50 %
Hortensiafamilien Hydrangeaceae
Cucurbitales 1 0 0 1 2 50 %
Gresskarordenen Cucurbitales
Cucurbitaceae 1 0 0 1 2 50 %
Gresskarfamilien Cucurbitaceae
Dipsacales 33 0 0 33 44 75 %
Kardeborreordenen Dipsacales
Adoxaceae 6 0 0 6 9 67 %
Moskusurtfamilien Adoxaceae
Caprifoliaceae 27 0 0 27 35 77 %
Kaprifolfamilien Caprifoliaceae
Ericales 61 0 2 59 82 74 %
Lyngordenen Ericales
Actinidiaceae 0 0 0 0 1 0 %
Kattebuskfamilien Actinidiaceae
Balsaminaceae 4 0 0 4 5 80 %
Springfrøfamilien Balsaminaceae
Diapensiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Fjellprydfamilien Diapensiaceae
Ericaceae 30 0 0 30 40 75 %
Lyngfamilien Ericaceae
Polemoniaceae 6 0 0 6 10 60 %
Fjellflokkfamilien Polemoniaceae
Primulaceae 20 0 2 18 25 80 %
Nøkleblomfamilien Primulaceae
Fabales 79 0 0 79 94 84 %
Erteblomstordenen Fabales Bromhead
Fabaceae 76 0 0 76 90 84 %
Erteblomstfamilien Fabaceae
Polygalaceae 3 0 0 3 4 75 %
Blåfjærfamilien Polygalaceae
Fagales 15 0 0 15 23 65 %
Bøkeordenen Fagales
Betulaceae 8 0 0 8 10 80 %
Bjørkefamilien Betulaceae
Fagaceae 5 0 0 5 10 50 %
Bøkefamilien Fagaceae
Juglandaceae 1 0 0 1 2 50 %
Valnøttfamilien Juglandaceae
Myricaceae 1 0 0 1 1 100 %
Porsfamilien Myricaceae
Gentianales 35 0 0 35 43 81 %
Søteordenen Gentianales
Apocynaceae 3 0 0 3 4 75 %
Gravmyrtfamilien Apocynaceae
Gentianaceae 11 0 0 11 14 79 %
Søterotfamilien Gentianaceae
Rubiaceae 21 0 0 21 25 84 %
Maurefamilien Rubiaceae
Geraniales 19 0 0 19 25 76 %
Storkenebbordenen Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Geraniaceae 19 0 0 19 25 76 %
Storkenebbfamilien Geraniaceae
Lamiales 167 0 18 149 222 75 %
Leppeblomstordenen Lamiales
Calceolariaceae 0 0 0 0 0
Tøffelblomfamilien Calceolariaceae
Lamiaceae 67 0 0 67 85 79 %
Leppeblomstfamilien Lamiaceae
Lentibulariaceae 9 0 6 3 10 90 %
Blærerotfamilien Lentibulariaceae
Oleaceae 7 0 0 7 10 70 %
Oliventrefamilien Oleaceae
Orobanchaceae 31 0 0 31 50 62 %
Snylterotfamilien Orobanchaceae
Phrymaceae 2 0 0 2 3 67 %
Gjøglerblomfamilien Phrymaceae
Plantaginaceae 43 0 11 32 50 86 %
Kjempefamilien Plantaginaceae
Scrophulariaceae 8 0 1 7 12 67 %
Brunrotfamilien Scrophulariaceae
Verbenaceae 0 0 0 0 2 0 %
Jernurtfamilien Verbenaceae
Malpighiales 89 0 4 85 115 77 %
Vierordenen Malpighiales
Elatinaceae 4 0 4 0 5 80 %
Evjeblomfamilien Elatinaceae
Euphorbiaceae 13 0 0 13 18 72 %
Vortemelkfamilien Euphorbiaceae
Hypericaceae 5 0 0 5 7 71 %
Perikumfamilien Hypericaceae
Linaceae 3 0 0 3 5 60 %
Linfamilien Linaceae
Passifloraceae 0 0 0 0 0
Pasjonsblomfamilien Passifloraceae
Salicaceae 47 0 0 47 60 78 %
Vierfamilien Salicaceae
Violaceae 17 0 0 17 20 85 %
Fiolfamilien Violaceae
Malvales 11 0 0 11 16 69 %
Kattostordenen Malvales
Cistaceae 1 0 0 1 1 100 %
Solrosefamilien Cistaceae
Malvaceae 9 0 0 9 13 69 %
Kattostfamilien Malvaceae
Thymelaeaceae 1 0 0 1 2 50 %
Tysbastfamilien Thymelaeaceae
Myrtales 31 0 1 30 39 79 %
Myrteordenen Myrtales Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Lythraceae 3 0 1 2 4 75 %
Kattehalefamilien Lythraceae
Myrtaceae 0 0 0 0 0
Myrtefamilien Myrtaceae
Onagraceae 28 0 0 28 35 80 %
Mjølkefamilien Onagraceae
Nymphaeales 4 0 4 0 4 100 %
Nøkkeroseordenen Nymphaeales
Nymphaeaceae 4 0 4 0 4 100 %
Nøkkerosefamilien Nymphaeaceae
Oxalidales 4 0 0 4 6 67 %
Gjøkesyreordenen Oxalidales
Oxalidaceae 4 0 0 4 6 67 %
Gjøkesyrefamilien Oxalidaceae
Piperales 3 0 0 3 5 60 %
Pepperordenen Piperales
Aristolochiaceae 3 0 0 3 5 60 %
Pipeurtfamilien Aristolochiaceae
Ranunculales 96 0 9 87 218 44 %
Soleieordenen Ranunculales
Berberidaceae 6 0 0 6 10 60 %
Berberisfamilien Berberidaceae
Menispermaceae 0 0 0 0 0
Månefrøfamilien Menispermaceae
Papaveraceae 30 0 0 30 38 79 %
Valmuefamilien Papaveraceae
Ranunculaceae 60 0 9 51 170 35 %
Soleiefamilien Ranunculaceae
Rosales 272 0 0 272 337 81 %
Roseordenen Rosales
Cannabaceae 1 0 0 1 1 100 %
Hampefamilien Cannabaceae
Elaeagnaceae 2 0 0 2 3 67 %
Sølvbuskfamilien Elaeagnaceae
Moraceae 0 0 0 0 0
Morbærfamilien Moraceae
Rhamnaceae 2 0 0 2 3 67 %
Trollheggfamilien Rhamnaceae
Rosaceae 261 0 0 261 320 82 %
Rosefamilien Rosaceae
Ulmaceae 3 0 0 3 4 75 %
Almefamilien Ulmaceae
Urticaceae 3 0 0 3 6 50 %
Neslefamilien Urticaceae
Santalales 1 0 0 1 1 100 %
Sandeltreordenen Santalales
Santalaceae 1 0 0 1 1 100 %
Sandeltrefamilien Santalaceae
Sapindales 8 0 0 8 17 47 %
Lønneordenen Sapindales
Anacardiaceae 1 0 0 1 3 33 %
Sumakfamilien Anacardiaceae
Rutaceae 0 0 0 0 2 0 %
Rutefamilien Rutaceae
Sapindaceae 7 0 0 7 12 58 %
Lønnefamilien Sapindaceae
Simaroubaceae 0 0 0 0 0
Bittervedfamilien Simaroubaceae
Saxifragales 73 0 5 68 94 78 %
Sildreordenen Saxifragales
Cercidiphyllaceae 1 0 0 1 1 100 %
Hjertetrefamilien Cercidiphyllaceae
Crassulaceae 26 0 1 25 35 74 %
Bergknappfamilien Crassulaceae
Grossulariaceae 9 0 0 9 14 64 %
Ripsfamilien Grossulariaceae
Haloragaceae 4 0 4 0 4 100 %
Tusenbladfamilien Haloragaceae
Paeoniaceae 0 0 0 0 0
Pionfamilien Paeoniaceae
Saxifragaceae 33 0 0 33 40 83 %
Sildrefamilien Saxifragaceae
Solanales 15 0 0 15 23 65 %
Søtvierordenen Solanales
Convolvulaceae 5 0 0 5 8 63 %
Vindelfamilien Convolvulaceae
Solanaceae 10 0 0 10 15 67 %
Søtvierfamilien Solanaceae
Vitales 1 0 0 1 2 50 %
Vinrankeordenen Vitales
Vitaceae 1 0 0 1 2 50 %
Vinrankefamilien Vitaceae
Zygophyllales 0 0 0 0 0
Leddbladordenen Zygophyllales
Zygophyllaceae 0 0 0 0 0
Leddbladfamilien Zygophyllaceae
Marchantiophyta 296 0 20 276 336 88 %
Levermoser Marchantiophyta Stotler & Crand.-Stotl.
Pinophyta 42 0 0 42 54 78 %
Nakenfrøete planter Pinophyta
Pinopsida 42 0 0 42 54 78 %
Bartrær Pinopsida
Pinales 42 0 0 42 54 78 %
Furuordenen Pinales
Cupressaceae 6 0 0 6 10 60 %
Sypressfamilien Cupressaceae
Pinaceae 33 0 0 33 40 83 %
Furufamilien Pinaceae
Taxaceae 3 0 0 3 4 75 %
Barlindfamilien Taxaceae
Pteridophyta 75 0 4 71 90 83 %
Karsporeplanter Pteridophyta
Lycopsida 15 0 2 13 17 88 %
Kråkefotplanter Lycopsida
Lycopodiales 15 0 2 13 17 88 %
Kråkefotordenen Lycopodiales
Isoëtaceae 2 0 2 0 2 100 %
Brasmegrasfamilien Isoëtaceae
Lycopodiaceae 12 0 0 12 14 86 %
Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Selaginellaceae 1 0 0 1 1 100 %
Dvergjamnefamilien Selaginellaceae
Polypodiopsida 50 0 1 49 63 79 %
Bregner Polypodiopsida
Hymenophyllales 1 0 0 1 2 50 %
Hinnebregneordenen Hymenophyllales
Hymenophyllaceae 1 0 0 1 2 50 %
Hinnebregnefamilien Hymenophyllaceae
Ophioglossales 8 0 0 8 12 67 %
Ormetungeordenen Ophioglossales
Ophioglossaceae 8 0 0 8 12 67 %
Ormetungefamilien Ophioglossaceae
Osmundales 1 0 0 1 2 50 %
Kongsbregneordenen Osmundales
Osmundaceae 1 0 0 1 2 50 %
Kongsbregnefamilien Osmundaceae
Polypodiales 39 0 0 39 45 87 %
Sisselrotordenen Polypodiales Link (1833)
Aspleniaceae 8 0 0 8 9 89 %
Småburknefamilien Aspleniaceae
Blechnaceae 1 0 0 1 1 100 %
Bjørnekamfamilien Blechnaceae
Dennstaedtiaceae 1 0 0 1 1 100 %
Einstapefamilien Dennstaedtiaceae
Dryopteridaceae 9 0 0 9 12 75 %
Stortelgfamilien Dryopteridaceae
Polypodiaceae 2 0 0 2 2 100 %
Sisselrotfamilien Polypodiaceae
Pteridaceae 1 0 0 1 1 100 %
Hestesprengfamilien Pteridaceae
Thelypteridaceae 3 0 0 3 3 100 %
Hengevingfamilien Thelypteridaceae
Woodsiaceae 14 0 0 14 16 88 %
Lodnebregnefamilien Woodsiaceae
Marsileales 1 0 1 0 2 50 %
Marsileaceae 1 0 1 0 1 100 %
Vassbregnefamilien Marsileaceae
Salviniaceae 0 0 0 0 1 0 %
Flytebregnefamilien Salviniaceae
Sphenopsida 10 0 1 9 10 100 %
Sneller Sphenopsida
Equisetales 10 0 1 9 10 100 %
Snelleordenen Equisetales
Equisetaceae 10 0 1 9 10 100 %
Snellefamilien Equisetaceae
Rhodophyta 259 235 24 0 300 86 %
Rødalger Rhodophyta
Bangiophyceae 12 11 1 0 15 80 %
Bangiophyceae
Compsogonophyceae 6 6 0 0 6 100 %
Compsogonophyceae
Florideophyceae 234 212 22 0 273 86 %
Florideophyceae
Acrochaetiales 34
Acrochaetiales
Ahnfeltiales 1
Ahnfeltiales
Balbianiales 1
Balbianiales
Batrachospermales 17
Batrachospermales
Bonnemaisoniales 2
Bonnemaisoniales
Ceramiales 73
Ceramiales
Colaconematales 8
Colaconematales
Corallinales 42
Corallinales Silva & Johansen
Gelidiales 2
Gelidiales
Gigartinales 34
Gigartinales
Gracilariales 2
Gracilariales
Hildenbrandiales 3
Hildenbrandiales
Nemaliales 2
Nemaliales
Palmariales 8
Palmariales
Plocamiales 1
Plocamiales
Rhodymeniales 4
Rhodymeniales
Rhodellophyceae 4 4 0 0 4 100 %
Rhodellophyceae
Stylonematophyceae 2 2 0 0 2 100 %
Stylonematophyceae
Streptophyta 262 57 205 0
Streptophyta D.M.John, D.B.Will. & Guiry
Coleochaetophyceae 7 7 0 0
Coleochaetophyceae
Klebsormidiophyceae 10 5 5 0
Klebsormidiophyceae C.Hoek, D.G.Mann & Jahns
Mesostigmatophyceae 3 3 0 0
Mesostigmatophyceae B.Marin & Melkonian
Zygnematophyceae 242 42 200 0
Zygnematophyceae C.Hoek, D.G.Mann & Jahns

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

I planteriket er kunnskapen om de dekkfrøete blomsterplantene vurdert som generelt god, men med unntak for kurvplantefamilien, soleiefamilien og rosefamilien. Vi har også god kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi for de 42 artene av nakenfrøte blomsterplanter (Pinophyta) og de 75 artene av karsporeplanter (Pteridophyta). Kunnskapen om klassen Sphagnopsida (52 påviste arter), som bl.a. omfatter torvmosene, er også vurdert som generelt god.

Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er generelt svak for levermoser (296 påviste arter), grønnalger (504 arter) og Streptophyta (262 arter). Dette fører til at kunnskapsstatus for planteriket som helhet er vurdert som akseptabel, og ikke god.

 

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Vitenskapelig navn Taksonomi 0 - 5 Utbredelse 0 - 5 Økologi 0 - 5 Takson
Plantae (3) (3) (3)
Planteriket Plantae Haeckel
Anthocerotophyta 4 4 4
Nålkapselmoser Anthocerotophyta Stotler & Crand.-Stotl.
Bryophyta 3 2 3
Bladmoser Bryophyta Schimp.
Andreaeopsida 2 2 3
Sotmoser Andreaeopsida J.H. Schaffn.
Bryopsida 3 2 3
Tannmoser Bryopsida Rothm.
Sphagnopsida 3 4 4
Torvmoser Sphagnopsida Ochyra
Charophyta
Kransalger Charophyta
Chlorophyta (2) (2) (2)
Grønnalger Chlorophyta Rchb.
Bryopsidophyceae 3 2 2
Bryopsidophyceae Bessey
Bryopsidales 3 2 2
Bryopsidales J.H.Schaffn.
Chlorodendrophyceae 2 2 2
Chlorophyceae 2 2 2
Chlorophyceae Wille
Incertae sedis
Mamiellophyceae 2 2 2
Mamiellophyceae B.Marin & Melkonian
Nephrophyceae 2 2 2
Pedinophyceae 2 2 2
Pedinophyceae Moestrup
Pyramimonadophyceae 2 2 2
Trebouxiophyceae 2 2 2
Trebouxiophyceae Friedl
Ulvophyceae 2 2 2
Ulvophyceae Mattox & K.D.Stewart
Cladophorales 2 2 2
Cladophorales Haeckel
Trentepohliales
Trentepohliales Chadef. ex R.H.Thomps. & Wujek
Ulotrichales 2 2 2
Ulotrichales Borzí
Ulvales 3 2 2
Ulvales F.F.Blackman & Tansley
Cyanidiophyta
Cyanidiophyta
Glaucophyta
Blåalger Glaucophyta Skuja
Magnoliophyta 4 4 4
Dekkfrøete planter Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
Liliopsida 4 4 4
Acorales 5 4 5
Kalmusrotordenen Acorales
Acoraceae 5 4 5
Kalmusrotfamilien Acoraceae
Alismatales 5 4 5
Vassgroordenen Alismatales
Alismataceae 5 4 5
Vassgrofamilien Alismataceae
Araceae 5 4 5
Myrkonglefamilien Araceae
Butomaceae 5 4 5
Brudelysfamilien Butomaceae
Hydrocharitaceae 5 4 5
Froskebittfamilien Hydrocharitaceae
Juncaginaceae 5 4 5
Sauløkfamilien Juncaginaceae
Potamogetonaceae 5 4 4
Tjernaksfamilien Potamogetonaceae
Ruppiaceae 5 4 5
Havgrasfamilien Ruppiaceae
Scheuchzeriaceae 5 4 5
Sivblomfamilien Scheuchzeriaceae
Tofieldiaceae 5 4 5
Bjørnebroddfamilien Tofieldiaceae
Zosteraceae 4 4 4
Ålegrasfamilien Zosteraceae
Arecales 5 5 5
Palmeordenen Arecales
Arecaceae 5 5 5
Palmefamilien Arecaceae
Asparagales 5 4 4
Aspargesordenen Asparagales
Amaryllidaceae 5 4 4
Amaryllisfamilien Amaryllidaceae
Asparagaceae 5 4 4
Aspargesfamilien Asparagaceae
Asphodelaceae 5 4 5
Aloefamilien Xanthorrhoeaceae
Iridaceae 5 4 4
Sverdliljefamilien Iridaceae
Orchidaceae 4 4 4
Orkidéfamilien Orchidaceae
Commelinales 5 4 5
Dagblomordenen Commelinales
Commelinaceae 5 4 5
Dagblomfamilien Commelinaceae
Dioscoreales 5 4 5
Yamsrotordenen Dioscoreales
Nartheciaceae 5 4 5
Romefamilien Nartheciaceae
Liliales 5 4 5
Liljeordenen Liliales
Colchicaceae 5 4 5
Tidløsfamilien Colchicaceae
Liliaceae 5 4 5
Liljefamilien Liliaceae
Melanthiaceae 5 4 5
Giftliljefamilien Melanthiaceae
Poales 4 4 4
Grasordenen Poales
Cyperaceae 4 4 4
Starrfamilien Cyperaceae
Juncaceae 4 4 4
Sivfamilien Juncaceae
Poaceae 4 4 4
Grasfamilien Poaceae
Typhaceae 5 4 5
Dunkjevlefamilien Typhaceae
Zingiberales 5 4 5
Ingefærordenen Zingiberales
Zingiberaceae 5 4 5
Ingefærfamilien Zingiberaceae
Magnoliopsida 4 4 4
Apiales 5 4 4
Skjermplanteordenen Apiales
Apiaceae 5 4 4
Skjermplantefamilien Apiaceae
Araliaceae 5 4 5
Bergflettefamilien Araliaceae
Aquifoliales 4 4 5
Kristtornordenen Aquifoliales
Aquifoliaceae 4 4 5
Kristtornfamilien Aquifoliaceae
Asterales 3 3 3
Kurvplanteordenen Asterales Link
Asteraceae 3 3 3
Kurvplantefamilien Asteraceae Bercht. & J.Presl
Campanulaceae 5 4 4
Klokkefamilien Campanulaceae
Menyanthaceae 5 4 5
Bukkebladfamilien Menyanthaceae
Boraginales 4 4 4
Rubladordenen Boraginales
Boraginaceae 4 4 4
Rubladfamilien Boraginaceae
Hydrophyllaceae 5 4 5
Rubladfamilien Boraginaceae
Brassicales 4 4 4
Korsblomstordenen Brassicales Bromhead
Brassicaceae 4 4 4
Korsblomstfamilien Brassicaceae
Cleomaceae 5 4 5
Cleomaceae
Limnanthaceae 5 4 5
Smørøyefamilien Limnanthaceae
Resedaceae 5 4 5
Resedafamilien Resedaceae
Tropaeolaceae 5 4 5
Blomkarsefamilien Tropaeolaceae
Buxales 5 4 5
Buksbomordenen Buxales
Buxaceae 5 4 5
Buksbomfamilien Buxaceae
Caryophyllales 4 4 4
Nellikordenen Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Aizoaceae 5 4 5
Middagsblomfamilien Aizoaceae
Amaranthaceae 4 4 4
Amarantfamilien Amaranthaceae
Caryophyllaceae 5 4 4
Nellikfamilien Caryophyllaceae
Droseraceae 5 4 5
Soldoggfamilien Droseraceae
Frankeniaceae 5 4 5
Frankeniafamilien Frankeniaceae
Molluginaceae 5 4 5
Veikurtfamilien Molluginaceae
Montiaceae 5 4 5
Kildeurtfamilien Montiaceae
Nyctaginaceae 5 4 5
Mirakelblomstfamilien Nyctaginaceae
Phytolaccaceae 5 4 5
Kermesbærfamilien Phytolaccaceae
Plumbaginaceae 5 4 5
Hinnebegerfamilien Plumbaginaceae
Polygonaceae 4 4 4
Slireknefamilien Polygonaceae
Portulacaceae 5 4 5
Portulakkfamilien Portulacaceae
Tamaricaceae 5 4 5
Tamariskfamilien Tamaricaceae
Celastrales 5 4 5
Frøbuskordenen Celastrales
Celastraceae 5 4 5
Spolebuskfamilien Celastraceae R.Br.
Ceratophyllales 5 4 5
Hornbladordenen Ceratophyllales
Ceratophyllaceae 5 4 5
Hornbladfamilien Ceratophyllaceae
Cornales 5 4 5
Kornellordenen Cornales
Cornaceae 5 4 5
Kornellfamilien Cornaceae
Hydrangeaceae 5 4 5
Hortensiafamilien Hydrangeaceae
Cucurbitales 5 4 5
Gresskarordenen Cucurbitales
Cucurbitaceae 5 4 5
Gresskarfamilien Cucurbitaceae
Dipsacales 5 4 4
Kardeborreordenen Dipsacales
Adoxaceae 5 4 5
Moskusurtfamilien Adoxaceae
Caprifoliaceae 5 4 4
Kaprifolfamilien Caprifoliaceae
Ericales 5 4 4
Lyngordenen Ericales
Actinidiaceae 5 4 5
Kattebuskfamilien Actinidiaceae
Balsaminaceae 5 4 5
Springfrøfamilien Balsaminaceae
Diapensiaceae 5 4 5
Fjellprydfamilien Diapensiaceae
Ericaceae 5 4 4
Lyngfamilien Ericaceae
Polemoniaceae 5 4 5
Fjellflokkfamilien Polemoniaceae
Primulaceae 5 4 4
Nøkleblomfamilien Primulaceae
Fabales 5 4 4
Erteblomstordenen Fabales Bromhead
Fabaceae 5 4 4
Erteblomstfamilien Fabaceae
Polygalaceae 5 4 4
Blåfjærfamilien Polygalaceae
Fagales 4 4 4
Bøkeordenen Fagales
Betulaceae 4 4 4
Bjørkefamilien Betulaceae
Fagaceae 5 4 4
Bøkefamilien Fagaceae
Juglandaceae 5 4 5
Valnøttfamilien Juglandaceae
Myricaceae 5 4 5
Porsfamilien Myricaceae
Gentianales 5 4 4
Søteordenen Gentianales
Apocynaceae 5 4 5
Gravmyrtfamilien Apocynaceae
Gentianaceae 5 4 4
Søterotfamilien Gentianaceae
Rubiaceae 5 4 4
Maurefamilien Rubiaceae
Geraniales 5 4 5
Storkenebbordenen Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Geraniaceae 5 4 5
Storkenebbfamilien Geraniaceae
Lamiales 4 4 4
Leppeblomstordenen Lamiales
Calceolariaceae 5 4 5
Tøffelblomfamilien Calceolariaceae
Lamiaceae 4 4 4
Leppeblomstfamilien Lamiaceae
Lentibulariaceae 5 4 5
Blærerotfamilien Lentibulariaceae
Oleaceae 5 4 5
Oliventrefamilien Oleaceae
Orobanchaceae 4 3 4
Snylterotfamilien Orobanchaceae
Phrymaceae 5 4 5
Gjøglerblomfamilien Phrymaceae
Plantaginaceae 4 4 4
Kjempefamilien Plantaginaceae
Scrophulariaceae 5 4 4
Brunrotfamilien Scrophulariaceae
Verbenaceae 5 4 5
Jernurtfamilien Verbenaceae
Malpighiales 4 4 4
Vierordenen Malpighiales
Elatinaceae 5 4 5
Evjeblomfamilien Elatinaceae
Euphorbiaceae 5 4 5
Vortemelkfamilien Euphorbiaceae
Hypericaceae 5 4 5
Perikumfamilien Hypericaceae
Linaceae 5 4 5
Linfamilien Linaceae
Passifloraceae 5 4 5
Pasjonsblomfamilien Passifloraceae
Salicaceae 4 4 4
Vierfamilien Salicaceae
Violaceae 4 4 4
Fiolfamilien Violaceae
Malvales 5 4 5
Kattostordenen Malvales
Cistaceae 5 4 5
Solrosefamilien Cistaceae
Malvaceae 5 4 5
Kattostfamilien Malvaceae
Thymelaeaceae 5 4 5
Tysbastfamilien Thymelaeaceae
Myrtales 4 4 4
Myrteordenen Myrtales Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
Lythraceae 5 4 5
Kattehalefamilien Lythraceae
Myrtaceae 5 4 5
Myrtefamilien Myrtaceae
Onagraceae 4 4 4
Mjølkefamilien Onagraceae
Nymphaeales 4 4 5
Nøkkeroseordenen Nymphaeales
Nymphaeaceae 4 4 5
Nøkkerosefamilien Nymphaeaceae
Oxalidales 5 4 5
Gjøkesyreordenen Oxalidales
Oxalidaceae 5 4 5
Gjøkesyrefamilien Oxalidaceae
Piperales 5 4 5
Pepperordenen Piperales
Aristolochiaceae 5 4 5
Pipeurtfamilien Aristolochiaceae
Ranunculales 4 4 4
Soleieordenen Ranunculales
Berberidaceae 5 4 5
Berberisfamilien Berberidaceae
Menispermaceae 5 4 5
Månefrøfamilien Menispermaceae
Papaveraceae 4 4 5
Valmuefamilien Papaveraceae
Ranunculaceae 3 3 4
Soleiefamilien Ranunculaceae
Rosales 4 4 4
Roseordenen Rosales
Cannabaceae 5 4 5
Hampefamilien Cannabaceae
Elaeagnaceae 5 4 5
Sølvbuskfamilien Elaeagnaceae
Moraceae 5 4 5
Morbærfamilien Moraceae
Rhamnaceae 5 4 5
Trollheggfamilien Rhamnaceae
Rosaceae 3 3 4
Rosefamilien Rosaceae
Ulmaceae 5 4 5
Almefamilien Ulmaceae
Urticaceae 4 4 4
Neslefamilien Urticaceae
Santalales 5 4 5
Sandeltreordenen Santalales
Santalaceae 5 4 5
Sandeltrefamilien Santalaceae
Sapindales 5 4 5
Lønneordenen Sapindales
Anacardiaceae 5 4 5
Sumakfamilien Anacardiaceae
Rutaceae 5 4 5
Rutefamilien Rutaceae
Sapindaceae 5 4 5
Lønnefamilien Sapindaceae
Simaroubaceae 5 4 5
Bittervedfamilien Simaroubaceae
Saxifragales 4 4 5
Sildreordenen Saxifragales
Cercidiphyllaceae 5 4 5
Hjertetrefamilien Cercidiphyllaceae
Crassulaceae 4 4 5
Bergknappfamilien Crassulaceae
Grossulariaceae 4 4 5
Ripsfamilien Grossulariaceae
Haloragaceae 5 4 5
Tusenbladfamilien Haloragaceae
Paeoniaceae 5 4 5
Pionfamilien Paeoniaceae
Saxifragaceae 4 4 5
Sildrefamilien Saxifragaceae
Solanales 4 4 5
Søtvierordenen Solanales
Convolvulaceae 5 4 5
Vindelfamilien Convolvulaceae
Solanaceae 4 4 5
Søtvierfamilien Solanaceae
Vitales 5 4 5
Vinrankeordenen Vitales
Vitaceae 5 4 5
Vinrankefamilien Vitaceae
Zygophyllales 5 4 5
Leddbladordenen Zygophyllales
Zygophyllaceae 5 4 5
Leddbladfamilien Zygophyllaceae
Marchantiophyta 2 2 2
Levermoser Marchantiophyta Stotler & Crand.-Stotl.
Pinophyta 4 4 5
Nakenfrøete planter Pinophyta
Pinopsida 4 4 5
Bartrær Pinopsida
Pinales 4 4 5
Furuordenen Pinales
Cupressaceae 4 4 5
Sypressfamilien Cupressaceae
Pinaceae 4 4 5
Furufamilien Pinaceae
Taxaceae 4 4 5
Barlindfamilien Taxaceae
Pteridophyta 4 4 5
Karsporeplanter Pteridophyta
Lycopsida 5 4 5
Kråkefotplanter Lycopsida
Lycopodiales 5 4 5
Kråkefotordenen Lycopodiales
Isoëtaceae 5 4 5
Brasmegrasfamilien Isoëtaceae
Lycopodiaceae 5 4 5
Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Selaginellaceae 5 4 5
Dvergjamnefamilien Selaginellaceae
Polypodiopsida 4 4 5
Bregner Polypodiopsida
Hymenophyllales 4 4 5
Hinnebregneordenen Hymenophyllales
Hymenophyllaceae 4 4 5
Hinnebregnefamilien Hymenophyllaceae
Ophioglossales 4 4 5
Ormetungeordenen Ophioglossales
Ophioglossaceae 4 4 5
Ormetungefamilien Ophioglossaceae
Osmundales 5 4 5
Kongsbregneordenen Osmundales
Osmundaceae 5 4 5
Kongsbregnefamilien Osmundaceae
Polypodiales 4 4 5
Sisselrotordenen Polypodiales Link (1833)
Aspleniaceae 4 4 5
Småburknefamilien Aspleniaceae
Blechnaceae 5 4 5
Bjørnekamfamilien Blechnaceae
Dennstaedtiaceae 4 4 5
Einstapefamilien Dennstaedtiaceae
Dryopteridaceae 4 4 5
Stortelgfamilien Dryopteridaceae
Polypodiaceae 5 4 5
Sisselrotfamilien Polypodiaceae
Pteridaceae 5 4 5
Hestesprengfamilien Pteridaceae
Thelypteridaceae 5 4 5
Hengevingfamilien Thelypteridaceae
Woodsiaceae 5 4 5
Lodnebregnefamilien Woodsiaceae
Marsileales 5 4 5
Marsileaceae 5 4 5
Vassbregnefamilien Marsileaceae
Salviniaceae 5 4 5
Flytebregnefamilien Salviniaceae
Sphenopsida 5 4 5
Sneller Sphenopsida
Equisetales 5 4 5
Snelleordenen Equisetales
Equisetaceae 5 4 5
Snellefamilien Equisetaceae
Rhodophyta 4 3 3
Rødalger Rhodophyta
Bangiophyceae 3 3 2
Bangiophyceae
Compsogonophyceae 4 2 2
Compsogonophyceae
Florideophyceae 4 3 2
Florideophyceae
Acrochaetiales 2 2 1
Acrochaetiales
Ahnfeltiales 5 4 3
Ahnfeltiales
Balbianiales 5 0 0
Balbianiales
Batrachospermales 3 2 2
Batrachospermales
Bonnemaisoniales 5 4 2
Bonnemaisoniales
Ceramiales 4 3 2
Ceramiales
Colaconematales 2 1 1
Colaconematales
Corallinales 3 2 2
Corallinales Silva & Johansen
Gelidiales 5 4 2
Gelidiales
Gigartinales 4 3 3
Gigartinales
Gracilariales 5 4 4
Gracilariales
Hildenbrandiales 5 3 3
Hildenbrandiales
Nemaliales 5 4 3
Nemaliales
Palmariales 5 3 2
Palmariales
Plocamiales 5 4 4
Plocamiales
Rhodymeniales 5 4 3
Rhodymeniales
Rhodellophyceae 2 1 1
Rhodellophyceae
Stylonematophyceae 4 1 1
Stylonematophyceae
Streptophyta 2 2 2
Streptophyta D.M.John, D.B.Will. & Guiry
Coleochaetophyceae
Coleochaetophyceae
Klebsormidiophyceae 2 2 2
Klebsormidiophyceae C.Hoek, D.G.Mann & Jahns
Mesostigmatophyceae
Mesostigmatophyceae B.Marin & Melkonian
Zygnematophyceae 2 2 2
Zygnematophyceae C.Hoek, D.G.Mann & Jahns

Bidragsytere

Artsgruppene er vurdert av Wenche Eikrem, Reidar Elven, Stein Fredriksen, Kristian Hassel, Kjersti Sjøtun og Birger Skjelbred.

En oversikt over hvilke institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes under Bidragsytere. For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes merknader, punkt 186 - 352, i rapporten s. 120.