Dyreriket omfatter 28 417 påviste arter i Norge. Det er antatt at det finnes i underkant av 38 000 arter, og det betyr at omkring 75 % av artsmangfoldet er kjent. Leddyr utgjør den klart største artsgruppen. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er varierende.

Dyreriket omfatter et stort mangfold av arter, fra mikroskopiske og dårlige kjente artsgrupper som hjuldyr og bukhårsdyr, til grupper vi har god kunnskap om for eksempel pattedyr og fugler.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

For rekken leddyr (Arthropoda) er samtlige undergrupper vurdert. Insekter (Insecta) utgjør den største artsgruppen innen leddyr og samtlige insektsordener er vurdert. Mange av ordenene er vurdert på overfamilie-, familie- eller slektsnivå.

For dyreriket som helhet mangler vurderinger for noen få artsgrupper: mellomdyr (Mesozoa), Mesomycetozoa og kappedyr (Tunicata).

Rundormer (Nematoda) og flatormer (Platyhelminthes) omfatter både frittlevende og parasittiske arter. Alle parasittiske grupper er vurdert. Blant de frittlevende artene er bare de marine vurdert. Av den grunn er det ikke gjort en samlet vurdering på overordnet nivå.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Dyreriket omfatter 28 417 påviste arter i Norge og er dermed det klart største riket. Mangfoldet av arter er høyest blant leddyrene med 22 695 arter, og insekter er den mest artsrike gruppen. Insekter utgjør drøyt 40 % av artsmangfoldet i Norge. Flest arter er påvist i gruppene tovinger (Diptera) og vepser (Hymenoptera) med over 5000 arter i hver gruppe.

I marint miljø finnes et stort mangfold av krepsdyr (Crustacea, 1932), bløtdyr (Mollusca, 796 arter), og leddormer (Annelida, 722). I gruppen bløtdyr er 469 sneglearter og 245 skjellarter påvist, og de marine leddormene er i hovedsak flerbørstemarker (Polycheta, 721 arter).

De to store dyrerekkene rundormer (Nematoda) og flatormer (Platyhelminthes) utgjør henholdsvis 570 og 463 påviste norske arter, men frittlevende limniske og terrestriske arter er ikke medregnet.

Av de større artsgruppene (>500 arter) er en stor andel av artene i Norge fortsatt uoppdaget. Hos veps og tovinger antas fortsatt 35 % og 28 % av artsmangfoldet å være uoppdaget. Midd (Acari) er også en stor og dårlig undersøkt gruppe. Det samme gjelder leddormer.

En oversikt over artsgrupper med et høyt estimert antall uoppdagede arter finnes her.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i dyreriket (Animalia). Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Animalia 28417 37785 75 %
Dyreriket Animalia
Acanthocephala 11 5 5 1 40 28 %
Krassere Acanthocephala
Annelida 811 722 64 25 1412 57 %
Leddormer Annelida
Clitellata 90 1 64 25 522 17 %
Clitellata
Branchiobdellida 0 0 0 0 1 0 %
Acanthobdellida 1 0 1 0 1 100 %
Acanthobdellida
Arhynchobdellida 4 0 4 0 5 80 %
Arhynchobdellida
Rhynchobdellida 11 1 10 0 17 65 %
Rhynchobdellida
Enchytraeida 0 0 0 0 300 0 %
Haplotaxida 26 0 1 25 40 65 %
Haplotaxida
Lumbriculida 3 0 3 0 8 38 %
Lumbriculida
Tubificina 45 0 45 0 150 30 %
Tubificina
Polychaeta 721 721 0 0 890 81 %
Flerbørstemarker Polychaeta Grube, 1850
Dinophilidae 4 4 0 0 4 100 %
Dinophilidae Verrill, 1892
Diurodrilidae 1 1 0 0 1 100 %
Diurodrilidae Kristensen & Niilonen, 1982
Histriobdellidae 1 1 0 0 1 100 %
Histriobdellidae Vaillant, 1890
Nerillidae 5 5 0 0 5 100 %
Nerillidae Levinsen, 1883
Parergodrilidae 1 1 0 0 1 100 %
Parergodrilidae Reisinger, 1925
Polygordiidae 2 2 0 0 2 100 %
Polygordiidae Czerniavsky, 1881
Protodrilidae 4 4 0 0 4 100 %
Protodrilidae Czerniavsky, 1881
Spintheridae 2 2 0 0 2 100 %
Spintheridae Johnston, 1865
Amphinomidae 4 4 0 0 5 80 %
Amphinomidae Savigny in Lamarck, 1818
Euphrosinidae 3 3 0 0 4 75 %
Euphrosinidae Williams, 1851
Dorvilleidae 25 25 0 0 30 83 %
Dorvilleidae Chamberlin, 1919
Eunicidae 10 10 0 0 11 91 %
Eunicidae Berthold, 1827
Lumbrineridae 14 14 0 0 25 56 %
Lumbrineridae Schmarda, 1861
Oenonidae 4 4 0 0 10 40 %
Oenonidae Kinberg, 1865
Onuphidae 10 10 0 0 12 83 %
Onuphidae Kinberg, 1865
Myzostomidae 2 2 0 0 3 67 %
Myzostomidae Benham, 1896
Nephtyidae 16 16 0 0 18 89 %
Nephtyidae Grube, 1850
Sphaerodoridae 7 7 0 0 10 70 %
Sphaerodoridae Malmgren, 1867
Tomopteridae 2 2 0 0 4 50 %
Tomopteridae Johnston, 1865
Acoetidae 1 1 0 0 2 50 %
Acoetidae Kinberg, 1856
Aphroditidae 5 5 0 0 5 100 %
Aphroditidae Malmgren, 1867
Pholoidae 5 5 0 0 8 63 %
Pholoidae Kinberg, 1858
Polynoidae 57 57 0 0 65 88 %
Polynoidae Kinberg, 1856
Sigalionidae 10 10 0 0 12 83 %
Sigalionidae Malmgren, 1867
Glyceridae 12 12 0 0 15 80 %
Glyceridae Grube, 1850
Goniadidae 6 6 0 0 6 100 %
Goniadidae Kinberg, 1866
Lacydoniidae 2 2 0 0 2 100 %
Lacydoniidae Bergström, 1914
Chrysopetalidae 5 5 0 0 6 83 %
Chrysopetalidae Ehlers, 1864
Hesionidae 12 12 0 0 15 80 %
Hesionidae Grube, 1850
Nereididae 13 13 0 0 15 87 %
Nereididae Blainville, 1818
Pilargidae 3 3 0 0 5 60 %
Pilargidae de Saint-Joseph, 1899
Syllidae 40 40 0 0 45 89 %
Syllidae Grube, 1850
Phyllodocidae 52 52 0 0 60 87 %
Phyllodocidae Ørsted, 1843
Fabriciidae 2 2 0 0 3 67 %
Fabriciidae Rioja, 1923
Oweniidae 9 9 0 0 12 75 %
Oweniidae Rioja, 1917
Sabellariidae 1 1 0 0 1 100 %
Sabellariidae Johnston, 1865
Sabellidae 26 26 0 0 30 87 %
Sabellidae Latreille, 1825
Serpulidae 29 29 0 0 30 97 %
Kalkrørsormer Serpulidae Rafinesque, 1815
Siboglinidae 9 9 0 0 10 90 %
Skjeggbærere Siboglinidae Caullery, 1914
Chaetopteridae 5 5 0 0 5 100 %
Chaetopteridae Audouin & Milne Edwards, 1833
Apistobranchidae 2 2 0 0 2 100 %
Apistobranchidae Mesnil & Caullery, 1898
Magelonidae 4 4 0 0 4 100 %
Magelonidae Cunningham & Ramage, 1888
Poecilochaetidae 1 1 0 0 1 100 %
Poecilochaetidae Hannerz, 1956
Spionidae 51 51 0 0 60 85 %
Spionidae Grube, 1850
Trochochaetidae 2 2 0 0 2 100 %
Trochochaetidae Pettibone, 1963
Uncispionidae 1 1 0 0 1 100 %
Uncispionidae Green, 1982
Acrocirridae 2 2 0 0 4 50 %
Acrocirridae Banse, 1969
Cirratulidae 23 23 0 0 30 77 %
Cirratulidae Ryckholt P de, 1851.
Ctenodrilidae 1 1 0 0 1 100 %
Ctenodrilidae Kennel, 1882
Fauveliopsidae 2 2 0 0 2 100 %
Fauveliopsidae Hartman, 1971
Flabelligeridae 15 15 0 0 16 94 %
Flabelligeridae Saint-Joseph, 1894
Sternaspidae 1 1 0 0 3 33 %
Sternaspidae Carus, 1863
Ampharetidae 39 39 0 0 50 78 %
Ampharetidae Malmgren, 1866
Pectinariidae 6 6 0 0 6 100 %
Pectinariidae Quatrefages, 1866
Terebellidae 43 43 0 0 50 86 %
Terebellidae Johnston, 1846
Trichobranchidae 5 5 0 0 20 25 %
Trichobranchidae Malmgren, 1866
Arenicolidae 2 2 0 0 3 67 %
Arenicolidae Johnston, 1835
Capitellidae 7 7 0 0 10 70 %
Capitellidae Grube, 1862
Cossuridae 1 1 0 0 1 100 %
Cossuridae Day, 1963
Maldanidae 37 37 0 0 50 74 %
Maldanidae Malmgren, 1867
Opheliidae 12 12 0 0 15 80 %
Opheliidae Malmgren, 1867
Orbiniidae 12 12 0 0 15 80 %
Orbiniidae Hartman, 1942
Paraonidae 23 23 0 0 25 92 %
Paraonidae Cerruti, 1909
Scalibregmatidae 8 8 0 0 15 53 %
Scalibregmatidae Malmgren, 1867
Arthropoda 22695 2016 2154 18525 29943 76 %
Leddyr Arthropoda
Arachnida 1730 34 151 1545 2726 63 %
Edderkoppdyr Arachnida
Araneae 631 0 0 631 685 92 %
Edderkopper Araneae
Opiliones 18 0 0 18 20 90 %
Vevkjerringer Opiliones
Pseudoscorpiones 19 0 0 19 21 90 %
Mosskorpioner Pseudoscorpiones
Acari 1062 34 151 877 2000 53 %
Midd Acari Leach, 1817
Ixodida 12 0 0 12 12 100 %
Flått Ixodida
Mesostigmata 256 0 0 256
Mesostigmata
Sarcoptiformes 379 0 6 373
Sarcoptiformes
Trombidiformes 415 34 145 236
Trombidiformes
Entognatha 361 0 0 361 399 90 %
Gjemtkjevinger Entognatha
Collembola 357 0 0 357 394 91 %
Spretthaler Collembola
Cyphoderus 1 0 0 1 1 100 %
Cyphoderus Nicolet, 1842
Entomobrya 7 0 0 7 10 70 %
Entomobrya Rondani, 1861
Lepidocyrtus 7 0 0 7 10 70 %
Lepidocyrtus Bourlet, 1839
Pseudosinella 5 0 0 5 6 83 %
Pseudosinella Schäffer, 1897
Sinella 2 0 0 2 2 100 %
Sinella Brook, 1882
Willowsia 2 0 0 2 2 100 %
Willowsia Shoebotham, 1917
Heteromurus 1 0 0 1 2 50 %
Heteromurus Wankel, 1860
Orchesella 5 0 0 5 5 100 %
Orchesella Templeton, 1835
Agrenia 2 0 0 2 2 100 %
Agrenia Börner, 1906
Anurophorus 5 0 0 5 5 100 %
Anurophorus Nicolet, 1842
Appendisotoma 1 0 0 1 1 100 %
Appendisotoma Stach, 1947
Archisotoma 6 0 0 6 8 75 %
Archisotoma Linnaniemi, 1912
Ballistura 1 0 0 1 1 100 %
Ballistura Börner, 1906
Cryptopygus 7 0 0 7 8 88 %
Cryptopygus Willem, 1901
Desoria 17 0 0 17 19 89 %
Desoria Nicolet, 1841
Folsomia 25 0 0 25 28 89 %
Folsomia Willem, 1902
Folsomides 3 0 0 3 3 100 %
Folsomides Stach, 1922
Halisotoma 3 0 0 3 3 100 %
Halisotoma Bagnall, 1949
Isotoma 4 0 0 4 4 100 %
Isotoma Bourlet, 1839
Isotomiella 1 0 0 1 1 100 %
Isotomiella Bagnall, 1939
Isotomodella 1 0 0 1 1 100 %
Isotomodella Martynova, 1967
Isotomodes 2 0 0 2 3 67 %
Isotomodes Axelson, 1907
Isotomurus 11 0 0 11 13 85 %
Isotomurus Börner, 1903
Jesenikia 1 0 0 1 1 100 %
Jesenikia Rusek, 1997
Marisotoma 2 0 0 2 2 100 %
Marisotoma Fjellberg, 1997
Martynovella 1 0 0 1 1 100 %
Martynovella Deharveng, 1978
Micranurophorus 1 0 0 1 1 100 %
Micranurophorus Bernard, 1977
Pachyotoma 1 0 0 1 1 100 %
Pachyotoma Bagnall, 1949
Parisotoma 3 0 0 3 4 75 %
Parisotoma Bagnall, 1940
Proisotoma 5 0 0 5 5 100 %
Proisotoma Börner, 1901
Pseudanurophorus 3 0 0 3 3 100 %
Pseudanurophorus Stach, 1922
Pseudisotoma 2 0 0 2 2 100 %
Pseudisotoma Handschin, 1924
Scutisotoma 2 0 0 2 2 100 %
Scutisotoma Bagnall, 1949
Strenzketoma 1 0 0 1 1 100 %
Strenzketoma Potapov et al., 2006
Tetracanthella 6 0 0 6 6 100 %
Tetracanthella Schött, 1891
Vertagopus 7 0 0 7 8 88 %
Vertagopus Börner, 1906
Oncopodura 1 0 0 1 1 100 %
Oncopodura Carl & Lebedinsky, 1905
Pogonognathellus 2 0 0 2 2 100 %
Pogonognathellus Paclt, 1944
Tomocerina 1 0 0 1 1 100 %
Tomocerina Yosii, 1955
Tomocerus 2 0 0 2 2 100 %
Tomocerus Nicolet, 1842
Brachystomella 1 0 0 1 1 100 %
Brachystomella Ågren, 1903
Bonetogastrura 2 0 0 2 2 100 %
Bonetogastrura Thibaud, 1975
Ceratophysella 8 0 0 8 9 89 %
Ceratophysella Börner, 1932
Choreutinula 2 0 0 2 2 100 %
Choreutinula Paclt, 1944
Hypogastrura 14 0 0 14 15 93 %
Hypogastrura Bourlet, 1839
Paraxenylla 1 0 0 1 1 100 %
Paraxenylla Murphy, 1965
Schaefferia 1 0 0 1 1 100 %
Schaefferia Absolon, 1900
Schoettella 1 0 0 1 1 100 %
Schoettella Schäffer, 1896
Willemia 6 0 0 6 6 100 %
Willemia Börner, 1901
Xenylla 10 0 0 10 11 91 %
Xenylla Tullberg, 1869
Friesea 6 0 0 6 7 86 %
Friesea Dalla Torre, 1895
Deutonura 1 0 0 1 1 100 %
Deutonura Cassagnau, 1979
Neanura 1 0 0 1 1 100 %
Neanura MacGillivray, 1893
Paranura 1 0 0 1 1 100 %
Paranura Axelson, 1902
Thaumanura 1 0 0 1 1 100 %
Thaumanura Börner, 1932
Anurida 9 0 0 9 9 100 %
Anurida Laboulbène, 1865
Anuridella 2 0 0 2 2 100 %
Anuridella Willem, 1906
Micranurida 4 0 0 4 5 80 %
Micranurida Börner, 1901
Pseudachorutella 1 0 0 1 1 100 %
Pseudachorutella Stach, 1949
Pseudachorutes 5 0 0 5 6 83 %
Pseudachorutes Tullberg, 1871
Axenyllodes 1 0 0 1 1 100 %
Axenyllodes Stach, 1949
Pseudostachia 1 0 0 1 1 100 %
Pseudostachia Arlé, 1968
Xenyllodes 2 0 0 2 2 100 %
Xenyllodes Axelson, 1903
Archaphorura 1 0 0 1 1 100 %
Archaphorura Bagnall, 1949
Hymenaphorura 1 0 0 1 2 50 %
Hymenaphorura Bagnall, 1948
Megaphorura 1 0 0 1 1 100 %
Megaphorura Fjellberg, 1998
Micraphorura 1 0 0 1 1 100 %
Micraphorura Bagnall, 1949
Oligaphorura 3 0 0 3 4 75 %
Oligaphorura Bagnall, 1949
Onychiurus 7 0 0 7 7 100 %
Onychiurus Gervais, 1841
Protaphorura 15 0 0 15 18 83 %
Protaphorura Absolon, 1901
Supraphorura 1 0 0 1 1 100 %
Supraphorura Stach, 1954
Thalassaphorura 4 0 0 4 4 100 %
Thalassaphorura Bagnall, 1949
Uralaphorura 1 0 0 1 1 100 %
Uralaphorura Martynova, 1978
Chaetophorura 3 0 0 3 3 100 %
Chaetophorura Rusek, 1976
Karlstejnia 1 0 0 1 1 100 %
Karlstejnia Rusek, 1974
Mesaphorura 13 0 0 13 15 87 %
Mesaphorura Börner, 1901
Metaphorura 1 0 0 1 1 100 %
Metaphorura Stach, 1954
Paratullbergia 1 0 0 1 1 100 %
Paratullbergia Womersley, 1930
Pongeiella 1 0 0 1 1 100 %
Pongeiella Rusek, 1991
Psammophorura 1 0 0 1 1 100 %
Psammophorura Thibaud & Weiner, 1994
Scaphaphorura 1 0 0 1 1 100 %
Scaphaphorura Petersen, 1965
Stenaphorura 3 0 0 3 3 100 %
Stenaphorura Absolon, 1900
Wankeliella 3 0 0 3 3 100 %
Wankeliella Rusek, 1975
Podura 1 0 0 1 1 100 %
Podura Linnaeus, 1758
Arrhopalites 6 0 0 6 6 100 %
Arrhopalites Börner, 1906
Bourletiella 3 0 0 3 3 100 %
Bourletiella Banks, 1899
Cassagnaudiella 1 0 0 1 1 100 %
Cassagnaudiella Ellis, 1975
Deuterosminthurus 3 0 0 3 3 100 %
Deuterosminthurus Börner, 1901
Heterosminthurus 4 0 0 4 4 100 %
Heterosminthurus Stach, 1955
Dicyrtoma 1 0 0 1 1 100 %
Dicyrtoma Bourlet, 1842
Dicyrtomina 3 0 0 3 3 100 %
Dicyrtomina Börner, 1903
Ptenothrix 1 0 0 1 1 100 %
Ptenothrix Börner, 1906
Gisinianus 1 0 0 1 1 100 %
Gisinianus Betsch, 1977
Rusekianna 1 0 0 1 1 100 %
Rusekianna Betsch, 1977
Sminthurinus 8 0 0 8 10 80 %
Sminthurinus Börner, 1901
Mackenziella 1 0 0 1 1 100 %
Mackenziella Hammer, 1953
Megalothorax 2 0 0 2 2 100 %
Megalothorax Willem 1900
Neelides 1 0 0 1 1 100 %
Neelides Caroli, 1912
Neelus 1 0 0 1 1 100 %
Neelus Folsom, 1896
Allacma 1 0 0 1 1 100 %
Allacma Börner, 1906
Lipothrix 1 0 0 1 1 100 %
Lipothrix Börner, 1906
Sminthurus 2 0 0 2 2 100 %
Sminthurus Latreille, 1802
Spatulosminthurus 1 0 0 1 1 100 %
Spatulosminthurus Betsch & Betsch-Pinot, 1984
Sminthurides 7 0 0 7 8 88 %
Sminthurides Börner, 1900
Sphaeridia 2 0 0 2 2 100 %
Sphaeridia Linnaniemi, 1912
Stenacidia 1 0 0 1 1 100 %
Stenacidia Börner, 1906
Diplura 3 0 0 3 3 100 %
Tohaler Diplura
Protura 1 0 0 1 2 50 %
Urinsekter Protura
Insecta 18287 4 1763 16520 24056 76 %
Insekter Insecta
Archaeognatha 3 0 0 3 3 100 %
Hoppebørstehaler Archaeognatha
Blattodea 10 0 0 10 10 100 %
Kakerlakker Blattodea
Blaberidae 3 0 0 3 3 100 %
Blaberidae
Blattellidae 3 0 0 3 3 100 %
Blattellidae
Blattidae 4 0 0 4 4 100 %
Blattidae
Coleoptera 3529 0 287 3242 3735 94 %
Biller Coleoptera
Adephaga 432 0 158 274 450 96 %
Adephaga Schellenberg, 1806
Caraboidea 432 0 158 274 450 96 %
Caraboidea Latreille, 1802
Polyphaga 3097 0 129 2968 3285 94 %
Polyphaga Emery, 1886
Bostrichoidea 73 0 0 73 78 94 %
Bostrichoidea Latreille, 1802
Chrysomeloidea 308 0 22 286 330 93 %
Chrysomeloidea Latreille, 1802
Cleroidea 42 0 0 42 44 95 %
Cleroidea Latreille, 1802
Cucujoidea 391 0 0 391 410 95 %
Cucujoidea Latreille, 1802
Curculionoidea 460 0 8 452 490 94 %
Curculionoidea Latreille, 1802
Lymexyloidea 2 0 0 2 2 100 %
Lymexyloidea Fleming, 1821
Tenebrionoidea 189 0 0 189 200 95 %
Tenebrionoidea Latreille, 1802
Buprestoidea 32 0 0 32 35 91 %
Buprestoidea Leach, 1815
Byrrhoidea 32 0 18 14 35 91 %
Byrrhoidea Latreille, 1804
Dascilloidea 1 0 0 1 1 100 %
Macronychus Müller, 1806
Elateroidea 137 0 0 137 143 96 %
Elateroidea Leach, 1815
Scirtoidea 23 0 17 6 24 96 %
Scirtoidea Fleming, 1821
Scarabaeoidea 64 0 0 64 65 98 %
Scarabaeoidea Latreille, 1802
Histeroidea 46 0 0 46 48 96 %
Histeroidea Gyllenhal, 1808
Hydrophiloidea 77 0 50 27 80 96 %
Hydrophiloidea Latreille, 1802
Staphylinoidea 1220 0 14 1206 1300 94 %
Staphylinoidea Latreille, 1802
Dermaptera 4 0 0 4 5 80 %
Saksedyr Dermaptera
Forficulidae 3 0 0 3 4 75 %
Bredfotsaksedyr Forficulidae
Spongiphoridae 1 0 0 1 1 100 %
Dvergsaksedyr Spongiphoridae
Diptera 5404 2 1073 4330 7479 72 %
Tovinger Diptera
Acartophthalmidae 2 0 0 2 3 67 %
Småkadaverfluer Acartophthalmidae
Acroceridae 3 0 0 3 3 100 %
Kulefluer Acroceridae
Agromyzidae 248 0 0 248 300 83 %
Minérfluer Agromyzidae
Anisopodidae 7 0 0 7 7 86 %
Vindusmygg Anisopodidae
Anthomyiidae 252 0 0 252 300 84 %
Grønnsakfluer Anthomyiidae
Anthomyzidae 5 0 0 5 14 36 %
Sivfluer Anthomyzidae
Asilidae 32 0 0 32 34 94 %
Rovfluer Asilidae
Asteiidae 5 0 0 5 7 71 %
Smalvingefluer Asteiidae
Atelestidae 2 0 0 2 2 100 %
Dvergdansefluer Atelestidae
Athericidae 1 0 1 0 1 100 %
Ibisfluer Athericidae
Aulacigastridae 1 0 0 1 2 50 %
Almesevjefluer Aulacigastridae
Bibionidae 18 0 0 18 19 95 %
Hårmygg Bibionidae
Bolitophilidae 21 0 0 21 27 78 %
Sumpmygg Bolitophilidae
Bombyliidae 17 0 0 17 17 100 %
Humlefluer Bombyliidae
Borboropsidae 1 0 0 1 1 100 %
Småsumpfluer Heleomyzidae
Braulidae 1 0 0 1 1 100 %
Bilusfluer Braulidae
Calliphoridae 46 0 0 46 49 94 %
Spyfluer Calliphoridae
Camillidae 1 0 0 1 3 33 %
Gnagerfluer Camillidae
Campichoetidae 2 0 0 2 3 67 %
Våtmyrfluer Campichoetidae
Canthyloscelidae 2 0 0 2 2 100 %
Huldremygg Canthyloscelidae
Carnidae 5 0 0 5 10 50 %
Kadaverfluer Carnidae
Cecidomyiidae 142 0 0 142 550 26 %
Gallmygg Cecidomyiidae
Ceratopogonidae 100 0 50 50 175 57 %
Sviknott Ceratopogonidae
Chamaemyiidae 9 0 0 9 18 50 %
Bladlusfluer Chamaemyiidae
Chaoboridae 8 0 8 0 8 100 %
Svevemygg Chaoboridae
Chironomidae 625 2 623 0 650 96 %
Fjærmygg Chironomidae
Chloropidae 73 0 0 73 150 49 %
Stråfluer Chloropidae
Chyromyidae 1 0 0 1 3 33 %
Gulfluer Chyromyidae
Clusiidae 10 0 0 10 12 83 %
Trefluer Clusiidae
Coelopidae 2 0 0 2 2 100 %
Tangfluer Coelopidae
Conopidae 22 0 0 22 22 100 %
Vepsefluer Conopidae
Culicidae 39 0 39 0 44 89 %
Stikkmygg Culicidae
Cylindrotomidae 2 0 1 1 3 67 %
Mellomstankelbein Cylindrotomidae
Diadocidiidae 5 0 0 5 5 100 %
Slimrørmygg Diadocidiidae
Diastatidae 4 0 0 4 7 57 %
Sumpskogfluer Diastatidae
Ditomyiidae 2 0 0 2 2 100 %
Hårvingemygg Ditomyiidae
Dixidae 19 0 19 0 19 100 %
Dixidae
Dolichopodidae 222 0 0 222 300 74 %
Styltefluer Dolichopodidae
Drosophilidae 47 0 0 47 60 78 %
Fruktfluer Drosophilidae
Dryomyzidae 2 0 0 2 5 40 %
Eddikfluer Dryomyzidae
Empididae 194 0 34 160 200 97 %
Dansefluer Empididae
Ephydridae 57 0 27 30 115 50 %
Vannfluer Ephydridae
Fanniidae 48 0 0 48 55 87 %
Takfluer Fanniidae
Helcomyzidae 2 0 0 2 2 100 %
Tarefluer Helcomyzidae
Heleomyzidae 44 0 0 44 60 73 %
Småsumpfluer Heleomyzidae
Heterocheilidae 1 0 0 1 1 100 %
Heterocheilidae
Hippoboscidae 9 0 0 9 13 69 %
Lusfluer Hippoboscidae
Hybotidae 148 0 0 148 150 99 %
Buskdansefluer Hybotidae
Keroplatidae 40 0 0 40 43 93 %
Spinnmygg Keroplatidae
Lauxaniidae 48 0 0 48 54 89 %
Løvfluer Lauxaniidae
Limoniidae 129 0 129 0 175 74 %
Småstankelbein Limoniidae
Lonchaeidae 5 0 0 5 50 10 %
Lansettfluer Lonchaeidae
Lonchopteridae 7 0 0 7 9 78 %
Spissvingefluer Lonchopteridae
Megamerinidae 1 0 0 1 1 100 %
Barkfluer Megamerinidae
Micropezidae 7 0 0 7 7 100 %
Stankelbeinfluer Micropezidae
Microphoridae 2 0 0 2 2 100 %
Milichiidae 7 0 0 7 11 64 %
Detritusfluer Milichiidae
Muscidae 305 0 0 305 350 87 %
Møkkfluer Muscidae
Mycetobiidae 1 0 0 1 2 50 %
Sevjemygg Mycetobiidae
Mycetophilidae 611 0 0 611 700 87 %
Soppmygg Mycetophilidae
Mythicomyiidae 1 0 0 1 1 100 %
Maurfluer Mythicomyiidae
Nycteribiidae 2 0 0 2 3 67 %
Flaggermusfluer Nycteribiidae
Odiniidae 1 0 0 1 5 20 %
Kjukefluer Odiniidae
Oestridae 7 0 0 7 7 100 %
Bremser Oestridae
Opetiidae 1 0 0 1 1 100 %
Opetiider Opetiidae
Opomyzidae 14 0 0 14 16 88 %
Gressfluer Opomyzidae
Pachyneuridae 1 0 0 1 1 100 %
Urmygg Pachyneuridae
Pallopteridae 13 0 0 13 14 93 %
Prikkfluer Pallopteridae
Pediciidae 18 0 18 0 19 95 %
Hårøyestankelbein Pediciidae
Periscelididae 2 0 0 2 3 67 %
Sevjefluer Periscelididae
Phaeomyiidae 1 0 0 1 2 50 %
Tusenbeinfluer Phaeomyiidae
Phoridae 114 0 0 114 340 34 %
Pukkelfluer Phoridae
Piophilidae 13 0 0 13 22 59 %
Ostefluer Piophilidae
Pipunculidae 45 0 0 45 75 60 %
Øyefluer Pipunculidae
Platypezidae 20 0 0 20 29 69 %
Flatfotfluer Platypezidae
Platystomatidae 2 0 0 2 2 100 %
Tiriltungefluer Platystomatidae
Pseudopomyzidae 1 0 0 1 1 100 %
Reliktfluer Pseudopomyzidae
Psilidae 24 0 0 24 25 96 %
Rotfluer Psilidae
Psychodidae 43 0 10 33 55 78 %
Sommerfuglmygg Psychodidae
Ptychopteridae 7 0 7 0 7 100 %
Glansmygg Ptychopteridae
Rhagionidae 17 0 0 17 17 100 %
Snipefluer Rhagionidae
Rhinophoridae 7 0 0 7 8 88 %
Skrukketrollfluer Rhinophoridae
Sarcophagidae 58 0 0 58 70 83 %
Kjøttfluer Sarcophagidae
Scathophagidae 74 0 5 69 83 89 %
Åkerfluer Scathophagidae
Scatopsidae 32 0 0 32 40 80 %
Gjødselmygg Scatopsidae
Scenopinidae 2 0 0 2 2 100 %
Vindusfluer Scenopinidae
Sciaridae 77 0 0 77 500 15 %
Sørgemygg Sciaridae
Sciomyzidae 59 0 15 44 65 91 %
Sneglefluer Sciomyzidae
Sepsidae 26 0 0 26 30 87 %
Svingfluer Sepsidae
Simuliidae 58 0 58 0 60 97 %
Knott Simuliidae
Sphaeroceridae 101 0 0 101 130 78 %
Springfluer Sphaeroceridae
Stratiomyidae 34 0 13 21 38 89 %
Våpenfluer Stratiomyidae
Strongylophthalmyiidae 2 0 0 2 2 100 %
Bastfluer Strongylophthalmyiidae
Syrphidae 350 0 0 350 360 97 %
Blomsterfluer Syrphidae
Tabanidae 42 0 5 37 45 93 %
Klegg Tabanidae
Tachinidae 238 0 0 238 300 79 %
Snyltefluer Tachinidae
Tanypezidae 1 0 0 1 1 100 %
Langbeinfluer Tanypezidae
Tephritidae 65 0 0 65 70 93 %
Båndfluer Tephritidae
Tethinidae 1 0 0 1 5 20 %
Sanddynefluer Tethinidae
Thaumaleidae 4 0 4 0 5 80 %
Målermygg Thaumaleidae
Therevidae 20 0 0 20 22 91 %
Stilettfluer Therevidae
Tipulidae 96 0 6 90 110 87 %
Storstankelbein Tipulidae
Trichoceridae 17 0 0 17 20 85 %
Vintermygg Trichoceridae
Trixoscelididae 3 0 0 3 4 75 %
Sandfluer Trixoscelididae
Ulidiidae 12 0 0 12 15 80 %
Flekkfluer Ulidiidae
Xylomyidae 0 0 0 0 3 0 %
Løvtrefluer Xylomyidae
Xylophagidae 6 0 0 6 6 100 %
Dødvedfluer Xylophagidae
Ephemeroptera 48 0 48 0 50 96 %
Døgnfluer Ephemeroptera
Hemiptera 1291 0 52 1239 1470 88 %
Nebbmunner Hemiptera Linnaeus, 1758
Aucheorrhyncha 317 0 0 317 350 91 %
Sikader Auchenorrhyncha
Heteroptera 482 0 52 430 510 95 %
Teger Heteroptera Latreille, 1810
Sternorrhyncha 492 0 0 492 610 81 %
Plantelus Sternorrhyncha
Aleyrodoidea 7 0 0 7 10 70 %
Mellus Aleyrodoidea
Aphidoidea 348 0 0 348 450 77 %
Bladlus Aphidoidea Latreille, 1802
Coccoidea 41 0 0 41 50 82 %
Skjoldlus Coccoidea
Phylloxeroidea 9 0 0 9 10 90 %
Dvergbladlus Phylloxeroidea
Psylloidea 87 0 0 87 90 97 %
Sugere Psylloidea
Hymenoptera 5050 0 1 5049 7782 65 %
Vepser Hymenoptera
Apocrita 4494 0 1 4493 7150 63 %
Stilkvepser Apocrita
Cerapronoidea 66 0 0 66 90 73 %
Ceraphronoidea
Chalcidoidea 918 0 0 918 1750 52 %
Chalcidoidea
Cynipoidea 139 0 0 139 250 56 %
Cynipoidea
Evanioidea 8 0 0 8 10 80 %
Evanioidea
Ichneumonoidea 2321 0 1 2320 3800 61 %
Ichneumonoidea
Proctotrupoidea 440 0 0 440 600 73 %
Proctotrupoidea
Aculeata 602 0 0 602 650 93 %
Broddvepser Aculeata
Apoidea 345 0 0 345 361 96 %
Apoidea Latreille, 1802
Chrysidoidea 93 0 0 93 115 81 %
Chrysidoidea
Vespoidea 164 0 0 164 174 94 %
Vespoidea
Symphyta 556 0 0 556 632 88 %
Plantevepser Symphyta
Cephoidea 8 0 0 8 12 67 %
Cephoidea
Orussoidea 0 0 0 0 1 0 %
Orussoidea
Pamphilioidea 31 0 0 31 32 97 %
Pamphilioidea
Siricoidea 11 0 0 11 15 73 %
Siricoidea
Tenthredinoidea 505 0 0 505 570 89 %
Tenthredinoidea
Xyeloidea 1 0 0 1 2 50 %
Xyeloidea
Lepidoptera 2270 0 5 2265 2310 98 %
Sommerfugler Lepidoptera
Mecoptera 5 0 0 5 6 83 %
Nebbfluer Mecoptera
Megaloptera 5 0 5 0 5 100 %
Mudderfluer Megaloptera Latreille, 1802
Neuroptera 59 0 3 56 62 95 %
Nettvinger Neuroptera Linnaeus, 1758
Odonata 50 0 50 0 51 98 %
Øyenstikkere Odonata
Anisoptera 34 0 34 0 35 97 %
Libeller Anisoptera
Zygoptera 16 0 16 0 16 100 %
Vannymfer Zygoptera
Orthoptera 31 0 0 31 35 89 %
Rettvinger Orthoptera
Caelifera 19 0 0 19 22 86 %
Markgresshopper Caelifera
Acridoidea 16 0 0 16 18 89 %
Acridoidea
Acrididae 16 0 0 16 18 89 %
Markgresshopper Acrididae
Tetrigoidea 3 0 0 3 4 75 %
Tetrigoidea
Tetrigidae 3 0 0 3 4 75 %
Torngresshopper Tetrigidae
Ensifera 12 0 0 12 13 92 %
Løvgresshopper og sirisser Ensifera
Grylloidea 3 0 0 3 3 100 %
Grylloidea
Gryllidae 2 0 0 2 2 100 %
Sirisser Gryllidae
Gryllotalpidae 1 0 0 1 1 100 %
Jordsirisser Gryllotalpidae
Rhaphidophoroidea 1 0 0 1 1 100 %
Rhaphidophoroidea
Rhaphidophoridae 1 0 0 1 1 100 %
Hulegresshopper Rhaphidophoridae
Tettigonioidea 8 0 0 8 9 89 %
Tettigonioidea
Conocephalidae 1 0 0 1 1 100 %
Løvgresshopper Conocephalidae
Meconematidae 1 0 0 1 1 100 %
Trampegresshopper Meconematidae
Phaneropteridae 1 0 0 1 1 100 %
Sabelgresshopper Phaneropteridae
Tettigoniidae 5 0 0 5 6 83 %
Løvgresshopper Tettigoniidae
Phthiraptera 38 2 0 36 526 7 %
Lus Phthiraptera
Amblycera 2 0 0 2 150 1 %
Amblycera
Anoplura 20 2 0 18 25 80 %
Ekte lus Anoplura
Ischnocera 24 0 0 17 350 7 %
Ischnocera
Plecoptera 35 0 35 0 36 97 %
Steinfluer Plecoptera
Psocoptera 62 0 0 62 65 95 %
Støvlus Psocoptera
Raphidioptera 4 0 0 4 4 100 %
Kamelhalsfluer Raphidioptera Handlirsch, 1908
Siphonaptera 51 0 0 51 60 85 %
Lopper Siphonaptera
Strepsiptera 3 0 0 3 7 43 %
Viftevinger Strepsiptera
Elenchidae 1 0 0 1 1 100 %
Elenchidae
Halictophagidae 0 0 0 0 1 0 %
Halictophagidae
Stylopidae 2 0 0 2 4 50 %
Stylopidae
Xenidae 0 0 0 0 1 0 %
Xenidae
Thysanoptera 127 0 0 127 137 93 %
Trips Thysanoptera
Trichoptera 205 0 205 0 215 95 %
Vårfluer Trichoptera
Zygentoma 3 0 0 3 3 100 %
Børstehaler Zygentoma
Pycnogonida 46 46 0 0 50 92 %
Havedderkopper Pycnogonida
Crustacea 2186 1932 240 14 2608 84 %
Krepsdyr Crustacea Brünnich, 1772
Branchiopoda 109 6 103 0 126 87 %
Bladfotinger Branchiopoda
Anostraca 3 0 3 0 3 100 %
Anostraca
Diplostraca 105 6 99 0 122 86 %
Diplostraca
Cladocera 103 6 97 0 120 86 %
Vannlopper Cladocera
Conchostraca 2 0 2 0 2 100 %
Conchostraca
Notostraca 1 0 1 0 1 100 %
Notostraca
Malacostraca 1027 1002 13 12 1355 76 %
Storkrepser Malacostraca
Amphipoda 543 537 6 0 700 78 %
Amfipoder Amphipoda
Cumacea 75 75 0 0 80 94 %
Halekrepser Cumacea
Decapoda 121 118 3 0 141 86 %
Tifotkrepser Decapoda
Dendrobranchiata 5 5 0 0 8 63 %
Reker Dendrobranchiata
Pleocyemata 116 113 3 0 133 87 %
Eggbærereker Pleocyemata
Anomura 21 21 0 0 25 84 %
Anomura
Astacidea 5 4 1 0 5 100 %
Astacidea
Brachyura 40 39 1 0 45 89 %
Krabber Brachyura
Caridea 44 43 1 0 50 88 %
Caridea
Achelata 1 1 0 0 1 100 %
Axiidea 3 3 0 0 5 60 %
Gebiidea 2 2 0 0 2 100 %
Euphausiacea 11 11 0 0 15 73 %
Krill Euphausiacea
Isopoda 184 171 1 12 200 92 %
Isopoder Isopoda
Leptostraca 4 4 0 0 4 100 %
Leptostraca
Lophogastrida 2 2 0 0 5 40 %
Lophogastrida
Mysida 55 52 3 0 60 92 %
Mysider Mysida
Tanaidacea 32 32 0 0 150 21 %
Tanaidacea
Maxillopoda 818 752 64 2 877 93 %
Maxillopoda
Branchiura 2 0 2 0 5 40 %
Fiskelus Branchiura Thorell, 1864
Copepoda 770 708 62 0 800 96 %
Hoppekreps Copepoda H. Milne-Edwards, 1840
Pentastomida 2 0 0 2 2 100 %
Tungeormer Pentastomida
Tantulocarida 2 2 0 0 20 10 %
Tantulocarida Boxshall & Lincoln, 1983
Thecostraca 42 42 0 0 50 84 %
Thecostraca
Ostracoda 232 172 60 0 250 93 %
Muslingkreps Ostracoda
Myriapoda 85 0 0 85 104 82 %
Mangefotinger Myriapoda Latreille, 1802
Chilopoda 25 0 0 25 28 89 %
Skolopendere Chilopoda
Diplopoda 38 0 0 38 43 88 %
Tusenbein Diplopoda
Pauropoda 14 0 0 14 22 64 %
Fåfotinger Pauropoda
Symphyla 8 0 0 8 11 73 %
Dvergfotinger Symphyla
Brachiopoda 10 10 0 0 12 83 %
Armfotinger Brachiopoda Duméril, 1806
Cephalorhyncha 21 20 1 0 45 47 %
Cephalorhyncher Cephalorhyncha
Kinorhyncha 16 16 0 0 30 53 %
Kinorhyncher Kinorhyncha
Loricifera 0 0 0 0 5 0 %
Korsettdyr Loricifera
Nematomorpha 1 0 1 0 5 20 %
Taglormer Nematomorpha
Priapulida 4 4 0 0 5 80 %
Priapulider Priapulida
Chaetognatha 10 10 0 0 14 71 %
Pilormer Chaetognatha
Choanozoa 32 24 8 0
Krageflagellater Choanozoa
Choanoflagellatea 32 24 8 0
Choanoflagellatea
Mesomycetozoea 0
Mesomycetozoea
Chordata 1000 379 56 565 1043 96 %
Ryggstrengdyr Chordata
Cephalochordata 1 1 0 0 1 100 %
Lansettfisker Cephalochordata
Tunicata 76 76 0 0
Kappedyr Tunicata
Vertebrata 923 302 56 565 966 96 %
Virveldyr Vertebrata
Actinopterygii 278 233 45 0 313 89 %
Strålefinnefisker Actinopterygii
Acipenseriformes 3 0 3 0 4 75 %
Størfisker Acipenseriformes
Acipenseridae 3 0 3 0 4 75 %
Størfamilien Acipenseridae
Anguilliformes 4 4 0 0 4 100 %
Ålefisker Anguilliformes
Anguillidae 1 1 0 0 1 100 %
Ålefamilien Anguillidae
Congridae 1 1 0 0 1 100 %
Havålfamilien Congridae
Nemichthyidae 1 1 0 0 1 100 %
Snipeålfamilien Nemichthyidae
Synaphobranchidae 1 1 0 0 1 100 %
Dyphavålfamilien Synaphobranchidae
Atheriniformes 0 0 0 0 1 0 %
Sølvsidefisker Atheriniformes
Aulopiformes 2 2 0 0 2 100 %
Øglefisker Aulopiformes
Paralepididae 2 2 0 0 2 100 %
Laksetobisfamilien Paralepididae
Beloniformes 3 3 0 0 3 100 %
Horngjelfisker Beloniformes
Belonidae 1 1 0 0 1 100 %
Horngjelfamilien Belonidae
Exocoetidae 1 1 0 0 1 100 %
Flygefiskfamilien Exocoetidae
Scomberesocidae 1 1 0 0 1 100 %
Makrellgjeddefamilien Scomberesocidae
Beryciformes 1 1 0 0 1 100 %
Beryxfisker Beryciformes
Berycidae 1 1 0 0 1 100 %
Brudefiskfamilien Berycidae
Clupeiformes 7 5 2 0 7 100 %
Sildefisker Clupeiformes
Clupeidae 6 4 2 0 6 100 %
Sildefamilien Clupeidae
Engraulidae 1 1 0 0 1 100 %
Ansjosfamilien Engraulidae
Cypriniformes 17 0 17 0 19 89 %
Karpefisker Cypriniformes
Cyprinidae 17 0 17 0 19 89 %
Karpefamilien Cyprinidae
Esociformes 1 0 1 0 1 100 %
Gjeddefisker Esociformes
Esocidae 1 0 1 0 1 100 %
Gjeddefamilien Esocidae
Gadiformes 33 32 1 0 40 83 %
Torskefisker Gadiformes
Gadidae 18 17 1 0 19 95 %
Torskefamilien Gadidae
Macrouridae 6 6 0 0 8 75 %
Skolestfamilien Macrouridae Gilbert and Hubbs, 1916
Merlucciidae 1 1 0 0 1 100 %
Lysingfamilien Merlucciidae Gill, 1884
Moridae 1 1 0 0 5 20 %
Morafamilien Moridae Moreau, 1881
Phycidae 7 7 0 0 7 100 %
Skjellbrosmefamilien Phycidae
Gasterosteiformes 3 3 0 0 3 100 %
Stiklingfisker Gasterosteiformes
Gasterosteidae 3 3 0 0 3 100 %
Stingsildfamilien Gasterosteidae
Lampriformes 3 3 0 0 3 100 %
Båndfisker Lampriformes
Lampridae 1 1 0 0 1 100 %
Laksestørjefamilien Lampridae
Regalecidae 1 1 0 0 1 100 %
Sildekongefamilien Regalecidae
Trachipteridae 1 1 0 0 1 100 %
Båndfiskfamilien Trachipteridae
Lophiiformes 4 4 0 0 5 80 %
Marulker Lophiiformes
Antennariidae 1 1 0 0 1 100 %
Sargassoulkefamilien Antennariidae
Ceratiidae 1 1 0 0 2 50 %
Sjødjevelfamilien Ceratiidae
Lophiidae 2 2 0 0 2 100 %
Breiflabbfamilien Lophiidae
Myctophiformes 6 6 0 0 8 75 %
Prikkfisker Myctophiformes
Myctophidae 6 6 0 0 8 75 %
Lysprikkfiskfamilien Myctophidae
Notacanthiformes 2 2 0 0 2 100 %
Piggåler Notacanthiformes
Notacanthidae 2 2 0 0 2 100 %
Piggålfamilien Notacanthidae
Ophidiiformes 1 1 0 0 1 100 %
Ophidiiformes
Carapidae 1 1 0 0 1 100 %
Snyltefiskfamilien Carapidae
Osmeriformes 6 5 1 0 6 100 %
Krøklefisker Osmeriformes
Argentinidae 3 3 0 0 3 100 %
Vassildfamilien Argentinidae
Microstomatidae 1 1 0 0 1 100 %
Havkrøklefamilien Microstomatidae
Osmeridae 2 1 1 0 2 100 %
Loddefamilien Osmeridae
Perciformes 97 92 5 0 110 88 %
Piggfinnefisker Perciformes
Ammodytidae 4 4 0 0 5 80 %
Silfamilien Ammodytidae
Anarhichadidae 3 3 0 0 3 100 %
Steinbitfamilien Anarhichadidae Bonaparte, 1846
Blenniidae 1 1 0 0 1 100 %
Tangkvabbefamilien Blenniidae
Bramidae 3 3 0 0 4 75 %
Havbrasmefamilien Bramidae
Callionymidae 3 3 0 0 3 100 %
Fløyfiskfamilien Callionymidae
Caproidae 1 1 0 0 1 100 %
Villsvinfiskfamilien Caproidae
Carangidae 3 3 0 0 4 75 %
Hestmakrellfamilien Carangidae
Centrarchidae 1 0 1 0 1 100 %
Lakseabborfamilien Centrarchidae
Centrolophidae 3 3 0 0 3 100 %
Svartfiskfamilien Centrolophidae
Echeneidae 1 1 0 0 1 100 %
Sugefiskfamilien Echeneidae
Epigonidae 1 1 0 0 1 100 %
Dyphavsabborfamilien Epigonidae
Gempylidae 1 1 0 0 1 100 %
Havgjeddefamilien Gempylidae
Gobiesocidae 1 1 0 0 1 100 %
Dobbeltsugerfamilien Gobiesocidae
Gobiidae 12 12 0 0 15 80 %
Kutlingfamilien Gobiidae
Howellidae 1 1 0 0 1 100 %
Howellafamilien Howellidae
Labridae 6 6 0 0 7 86 %
Leppefiskfamilien Labridae Cuvier, 1816
Luvaridae 1 1 0 0 1 100 %
Luvarfamilien Luvaridae
Moronidae 1 1 0 0 1 100 %
Havabborfamilien Moronidae
Mugilidae 3 3 0 0 3 100 %
Multefamilien Mugilidae
Mullidae 1 1 0 0 1 100 %
Mullefamilien Mullidae
Percidae 3 0 3 0 3 100 %
Abborfamilien Percidae
Pholidae 1 1 0 0 1 100 %
Tangsprellfamilien Pholidae Gill, 1893
Polyprionidae 1 1 0 0 1 100 %
Vrakfiskfamilien Polyprionidae
Sciaenidae 1 1 0 0 1 100 %
Ørnefiskfamilien Sciaenidae
Scombridae 6 6 0 0 7 86 %
Makrellfamilien Scombridae
Sparidae 3 3 0 0 4 75 %
Havkarussfamilien Sparidae
Sphyraenidae 1 1 0 0 1 100 %
Barrakudafamilien Sphyraenidae
Stichaeidae 5 5 0 0 6 83 %
Hornkvabbefamilien Stichaeidae Gill, 1864
Trachinidae 1 1 0 0 2 50 %
Fjesingfamilien Trachinidae
Trichiuridae 4 4 0 0 5 80 %
Trådstjertfamilien Trichiuridae
Xiphiidae 1 1 0 0 1 100 %
Sverdfiskfamilien Xiphiidae
Zoarcidae 19 18 1 0 20 95 %
Ålekvabbefamilien Zoarcidae Swainson, 1839
Pleuronectiformes 17 17 0 0 19 89 %
Flyndrefisker Pleuronectiformes
Bothidae 1 1 0 0 1 100 %
Tungevarfamilien Bothidae
Pleuronectidae 8 8 0 0 9 89 %
Flyndrefamilien Pleuronectidae
Scophthalmidae 6 6 0 0 6 100 %
Varfamilien Scophthalmidae
Soleidae 2 2 0 0 3 67 %
Tungefamilien Soleidae
Salmoniformes 11 0 11 0 12 92 %
Laksefisker Salmoniformes
Salmonidae 11 0 11 0 12 92 %
Laksefamilien Salmonidae
Scorpaeniformes 38 35 3 0 41 93 %
Ulkefisker Scorpaeniformes
Agonidae 3 3 0 0 3 100 %
Panserulkefamilien Agonidae
Cottidae 13 10 3 0 15 87 %
Ulkefamilien Cottidae
Cyclopteridae 4 4 0 0 4 100 %
Rognkjeksfamilien Cyclopteridae
Liparidae 7 7 0 0 7 100 %
Ringbukfamilien Liparidae
Psychrolutidae 2 2 0 0 2 100 %
Paddeulkefamilien Psychrolutidae
Scorpaenidae 4 4 0 0 4 100 %
Uerfamilien Scorpaenidae
Triglidae 5 5 0 0 6 83 %
Knurrfamilien Triglidae
Siluriformes 1 0 1 0 2 50 %
Mallefisker Siluriformes
Ictaluridae 1 0 1 0 1 100 %
Dvergmallefamilien Ictaluridae Gill, 1861
Siluridae 0 0 0 0 1 0 %
Siluridae
Stomiiformes 8 8 0 0 8 100 %
Laksesildfisker Stomiiformes
Gonostomatidae 2 2 0 0 2 100 %
Lysfiskfamilien Gonostomatidae
Sternoptychidae 4 4 0 0 4 100 %
Perlemorfiskfamilien Sternoptychidae
Stomiidae 2 2 0 0 2 100 %
Storkjeftfamilien Stomiidae
Syngnathiformes 7 7 0 0 8 88 %
Nålefisker Syngnathiformes
Macroramphosidae 1 1 0 0 1 100 %
Trompetfiskfamilien Macroramphosidae
Syngnathidae 6 6 0 0 7 86 %
Nålefiskfamilien Syngnathidae
Tetraodontiformes 2 2 0 0 2 100 %
Fastkjevefisker Tetraodontiformes
Balistidae 1 1 0 0 1 100 %
Avtrekkerfiskfamilien Balistidae
Molidae 1 1 0 0 1 100 %
Månefiskfamilien Molidae
Zeiformes 1 1 0 0 1 100 %
Sanktpetersfisker Zeiformes
Zeidae 1 1 0 0 1 100 %
Sanktpetersfiskfamilien Zeidae Latreille, 1825
Amphibia 7 0 7 0 8 88 %
Amfibier Amphibia
Anura 5 0 5 0 6 83 %
Springpadder Anura
Caudata 2 0 2 0 2 100 %
Salamandere Caudata
Aves 496 0 0 496 496 100 %
Fugler Aves
Cephalaspidomorphi 4 0 4 0 4 100 %
Cephalaspidomorphi
Petromyzontiformes 4 0 4 0 4 100 %
Niøyer Petromyzontiformes
Petromyzontidae 4 0 4 0 4 100 %
Niøyefamilien Petromyzontidae Linnaeus, 1758
Elasmobranchii 37 37 0 0 42 88 %
Haier og skater Elasmobranchii
Carcharhiniformes 6 6 0 0 6 100 %
Gråhaier Carcharhiniformes
Carcharhinidae 1 1 0 0 1 100 %
Blåhaifamilien Carcharhinidae Jordan & Evermann, 1896
Scyliorhinidae 3 3 0 0 3 100 %
Rødhaifamilien Scyliorhinidae Gill, 1862
Triakidae 2 2 0 0 2 100 %
Glatthaifamilien Triakidae Gray, 1851
Hexanchiformes 3 3 0 0 3 100 %
Hexanchiformes
Chlamydoselachidae 1 1 0 0 1 100 %
Kragehaifamilien Chlamydoselachidae Garman, 1884
Hexanchidae 2 2 0 0 2 100 %
Kamtannhaifamilien Hexanchidae Gray, 1851
Lamniformes 4 4 0 0 5 80 %
Håbranner Lamniformes
Alopiidae 1 1 0 0 1 100 %
Revehaifamilien Alopiidae Bonaparte, 1838
Cetorhinidae 1 1 0 0 1 100 %
Brugdefamilien Cetorhinidae Gill, 1862
Lamnidae 2 2 0 0 3 67 %
Håbrannfamilien Lamnidae Müller & Henle, 1838
Myliobatiformes 2 2 0 0 2 100 %
Piggrokker Myliobatiformes
Dasyatidae 1 1 0 0 1 100 %
Pilskatefamilien Dasyatidae Jordan, 1888
Myliobatidae 1 1 0 0 1 100 %
Ørneskatefamilien Myliobatidae Bonaparte, 1838
Rajiformes 13 13 0 0 15 87 %
Ekte skater Rajiformes
Arhynchobatidae 1 1 0 0 1 100 %
Gråskatefamilien Arhynchobatidae Fowler, 1934
Rajidae 12 12 0 0 14 86 %
Skatefamilien Rajidae Blainville, 1816
Squaliformes 7 7 0 0 9 78 %
Håer Squaliformes
Centrophoridae 2 2 0 0 3 67 %
Gråhåfamilien Centrophoridae Bleeker, 1859
Dalatiidae 1 1 0 0 1 100 %
Dalatiidae Grey, 1851
Etmopteridae 1 1 0 0 2 50 %
Svarthåfamilien Etmopteridae Fowler, 1934
Oxynotidae 1 1 0 0 1 100 %
Tornhåfamilien Oxynotidae Gill, 1872
Somniosidae 1 1 0 0 1 100 %
Håkjerringfamilien Somniosidae
Squalidae 1 1 0 0 1 100 %
Pigghåfamilien Squalidae Blainville, 1816
Squatiniformes 1 1 0 0 1 100 %
Havengler Squatiniformes
Squatinidae 1 1 0 0 1 100 %
Havengelfamilien Squatinidae Bonaparte, 1838
Torpediniformes 1 1 0 0 1 100 %
Torpediniformes
Torpedinidae 1 1 0 0 1 100 %
El-rokkefamilien Torpedinidae Bonaparte, 1838
Holocephali 1 1 0 0 2 50 %
Helhoder Holocephali
Chimaeriformes 1 1 0 0 2 50 %
Helhodefisker Chimaeriformes
Chimaeridae 1 1 0 0 2 50 %
Havmusfamilien Chimaeridae Bonaparte, 1831
Mammalia 92 28 0 64 92 100 %
Pattedyr Mammalia
Myxini 1 1 0 0 1 100 %
Slimåler Myxini
Myxiniformes 1 1 0 0 1 100 %
Myxiniformes
Myxinidae 1 1 0 0 1 100 %
Slimålfamilien Myxinidae Linnaeus, 1758
Reptilia 7 2 0 5 8 88 %
Reptiler Reptilia
Squamata 5 0 0 5 6 83 %
Skjellreptiler Squamata
Sauria 2 0 0 2 3 67 %
Sauria
Serpentes 3 0 0 3 3 100 %
Slanger Serpentes
Testudines 2 2 0 0 2 100 %
Skilpadder Testudines
Cnidaria 357 355 2 0 498 72 %
Nesledyr Cnidaria
Anthozoa 115 115 0 0 231 50 %
Koralldyr Anthozoa Ehrenberg, 1834
Hexacorallia 81 81 0 0
Sekstallkoraller Hexacorallia
Actiniaria 58 58 0 0
Sjøanemoner Actiniaria R. Hertwig, 1882
Ceriantharia 4 4 0 0 5 80 %
Sylindersjøroser Ceriantharia
Corallimorpharia 1 1 0 0
Corallimorpharia Carlgren, 1940
Ptychodactiaria 1
Ptychodactiaria
Scleractinia 7 7 0 0 9 78 %
Steinkoraller Scleractinia Bourne, 1900
Zoantharia 14 14 0 0 114 12 %
Zoantharia
Zoanthidea 0 0 0 0
Zoanthidea
Octocorallia 34 34 0 0
Åttetallskoraller Octocorallia Haeckel, 1866
Alcyonacea 12 12 0 0 19 63 %
Bløtkoraller Alcyonacea Lamouroux, 1816
Gorgonacea 9
Hornkoraller Gorgonacea Lamouroux, 1816
Pennatulacea 13 13 0 0 19 68 %
Sjøfjær Pennatulacea Verrill, 1865
Hydrozoa 225 223 2 0 250 90 %
Hydrozoer Hydrozoa
Scyphozoa 8 8 0 0 8 100 %
Stormaneter Scyphozoa
Staurozoa 9 9 0 0 9 100 %
Stilkmaneter Staurozoa
Ctenophora 8 8 0 0 12 67 %
Kammaneter Ctenophora
Nuda 2 2 0 0 3 67 %
Nuda
Tentaculata 6 6 0 0 9 67 %
Tentaculata
Cycliophora 1 1 0 0 2 50 %
Ringbærere Cycliophora
Echinodermata 147 147 0 0 155 95 %
Pigghuder Echinodermata
Asteroidea 50 50 0 0
Sjøstjerner Asteroidea
Crinoidea 7 7 0 0
Sjøliljer Crinoidea
Echinoidea 17 17 0 0
Sjøpiggsvin Echinoidea
Holothuroidea 33 33 0 0
Sjøpølser Holothuroidea
Ophiuroidea 40 40 0 0
Slangestjerner Ophiuroidea
Echiura 6 6 0 0 9 67 %
Skjeormer Echiura
Ectoprocta 295 284 11 0 364 81 %
Mosdyr Ectoprocta
Gymnolaemata 285 284 1 0 353 81 %
Gymnolaemata
Phylactolaemata 10 0 10 0 11 91 %
Phylactolaemata
Entoprocta 25 25 0 0 30 83 %
Begerormer Entoprocta
Gastrotricha 52 52 0 0 66 79 %
Bukhårsdyr Gastrotricha
Gnathostomulida 1 1 0 0 20 5 %
Kjevemunner Gnathostomulida
Hemichordata 5 5 0 0 13 38 %
Hemikordater Hemichordata
Enteropneusta 4 4 0 0 11 36 %
Krageormer Enteropneusta
Pterobranchia 1 1 0 0 2 50 %
Fjærgjellehemikordater Pterobranchia
Mesozoa 10
Mellomdyr Mesozoa
Mollusca 947 796 51 100 1040 91 %
Bløtdyr Mollusca Cuvier, 1797
Aplacophora 35 35 0 0 75 47 %
Ormebløtdyr Aplacophora
Caudofoveata 7 7 0 0 10 70 %
Ufurede ormebløtdyr Caudofoveata
Solenogastres 28 28 0 0 65 43 %
Bukfurede ormebløtdyr Solenogastres
Bivalvia 268 245 23 0 290 92 %
Skjell Bivalvia
Cephalopoda 23 23 0 0 29 79 %
Blekkspruter Cephalopoda
Gastropoda 597 469 28 100 618 97 %
Snegler Gastropoda Cuvier, 1795
Polyplacophora 13 13 0 0 13 100 %
Leddsnegler Polyplacophora
Scaphopoda 11 11 0 0 15 73 %
Sjøtenner Scaphopoda
Myxozoa 72 48 24 0 310 23 %
Slimsporedyr Myxozoa Grassé, 1970
Malacosporea 1 0 1 0 2 50 %
Malacosporea Canning, Curry, Feist, Longshaw et Okamura, 2000
Myxosporea 71 48 23 0 308 23 %
Myxosporea Bütschli, 1881
Nematoda 570
Rundormer Nematoda
Adenophorea 418
Adenophorea
Capillariidae 11 0 0 11 40 28 %
Capillariidae
Trichuridae 10 0 0 10 15 67 %
Trichuridae
Trichinellidae 3 0 0 3 5 60 %
Trichinellidae
Secernentea 152 15 4 133 299 51 %
Secernentea
Aphelenchida 1 3 33 %
Aphelenchida
Aphelenchoididae 1 0 0 1 3 33 %
Aphelenchoididae
Ascaridida 25 48 52 %
Ascaridida
Anisakidae 13 13 0 0 20 65 %
Anisakidae
Ascarididae 8 0 0 8 20 40 %
Ascarididae
Cucullanidae 3 0 3 0 5 60 %
Cucullanidae
Heterakidae 1 0 0 1 3 33 %
Heterakidae
Camallanida 0 0 0 0 10 0 %
Camallanida
Diplogasterida 0 0 0 0
Diplogasterida
Oxyurida 7 0 0 7 10 70 %
Oxyurida
Oxyuridae 7 0 0 7 10 70 %
Oxyuridae
Rhabditida 8 0 0 8 12 67 %
Rhabditida
Panagrolaimidae 2 0 0 2 3 67 %
Panagrolaimidae
Rhabditidae 2 0 0 2 3 67 %
Rhabditidae
Strongyloididae 4 0 0 4 6 67 %
Strongyloididae
Spirurida 23 2 1 20 50 46 %
Spirurida
Anguillicolidae 1 0 1 0 1 100 %
Anguillicolidae
Cystidicolidae 1 1 0 0 5 20 %
Cystidicolidae
Habronematidae 3 0 0 3 5 60 %
Habronematidae
Onchocercidae 9 0 0 9 15 60 %
Onchocercidae
Philometridae 1 1 0 0 10 10 %
Philometridae
Physalopteridae 1 0 0 1 3 33 %
Physalopteridae
Spirocercidae 1 0 0 1 3 33 %
Spirocercidae
Spiruridae 2 0 0 2 3 67 %
Spiruridae
Thelaziidae 4 0 0 4 5 80 %
Thelaziidae
Strongylida 79 0 0 79 152 52 %
Strongylida
Amidostomatidae 1 0 0 1 3 33 %
Amidostomatidae
Ancylostomatidae 4 0 0 4 5 80 %
Ancylostomatidae
Angiostrongylidae 2 0 0 2 5 40 %
Angiostrongylidae
Chabertiidae 6 0 0 6 10 60 %
Chabertiidae
Crenosomatidae 1 0 0 1 3 33 %
Crenosomatidae
Dictyocaulidae 5 0 0 5 10 50 %
Dictyocaulidae
Filaroididae 1 0 0 1 3 33 %
Filaroididae
Metastrongylidae 3 0 0 3 5 60 %
Metastrongylidae
Molineiidae 6 0 0 6 10 60 %
Molineiidae
Protostrongylidae 13 0 0 13 20 65 %
Protostrongylidae
Pseudaliidae 3 0 0 3 5 60 %
Pseudaliidae
Skrjabingylidae 1 0 0 1 3 33 %
Skrjabingylidae
Strongylidae 11 0 0 11 20 55 %
Strongylidae
Syngamidae 2 0 0 2 10 20 %
Syngamidae
Trichostrongylidae 20 0 0 20 40 50 %
Trichostrongylidae
Tylenchida 9 0 0 9 14 64 %
Tylenchida
Anguinidae 1 0 0 1 2 50 %
Anguinidae
Heteroderidae 2 0 0 2 3 67 %
Heteroderidae
Meloidogynidae 5 0 0 5 7 71 %
Meloidogynidae
Tylenchidae 1 0 0 1 2 50 %
Tylenchidae
Nemertea 60 60 0 0 90 67 %
Slimormer Nemertea
Anopla 33 33 0 0
Anopla
Enopla 27 27 0 0
Enopla
Palaeonemertea 0 0 0 0
Palaeonemertea
Phoronida 3 3 0 0 4 75 %
Hesteskoormer Phoronida
Platyhelminthes 463
Flatormer Platyhelminthes
Cestoda 72 29 16 27 116 62 %
Bendelormer Cestoda
Caryophyllaeidae 1 0 1 0 3 33 %
Caryophyllaeidae
Lytocestidae 1 0 1 0 3 33 %
Lytocestidae
Anoplocephalidae 3 0 0 3 4 75 %
Anoplocephalidae
Dipylidiidae 1 0 0 1 2 50 %
Dipylidiidae
Hymenolepidae 3 0 0 3 4 75 %
Hymenolepidae
Mesocestoididae 1 0 0 1 2 50 %
Mesocestoididae
Metadilepididae 1 0 0 1 2 50 %
Metadilepididae
Taeniidae 10 0 0 10 12 83 %
Taeniidae
Tetrabothriidae 4 4 0 0 10 40 %
Tetrabothriidae
Amphicotylidae 2 2 0 0 3 67 %
Amphicotylidae
Aporhynchidae 2 2 0 0 5 40 %
Aporhynchidae
Gyrocotylidae 3 3 0 0 3 100 %
Gyrocotylidae
Hepatoxylidae 1 1 0 0 4 25 %
Hepatoxylidae
Ptychobothriidae 1 0 1 0 2 50 %
Ptychobothriidae
Tentaculariidae 1 1 0 0 2 50 %
Tentaculariidae
Trilocularidae 1 1 0 0 2 50 %
Trilocularidae
Proteocephalidae 6 4 2 0 10 60 %
Proteocephalidae
Bothriocephalidae 7 5 2 0 10 70 %
Bothriocephalidae
Diphyllobothriidae 12 3 1 8 15 80 %
Diphyllobothriidae
Triaenophoridae 7 0 7 0 8 88 %
Triaenophoridae
Acrobothriidae 2 1 1 0 5 40 %
Acrobothriidae
Phyllobothriidae 2 2 0 0 5 40 %
Phyllobothriidae
Monogenea 113 55 58 0 194 58 %
Monogenea
Acanthocotylidae 3 3 0 0 5 60 %
Acanthocotylidae
Ancyrocephalidae 3 0 3 0 5 60 %
Ancyrocephalidae
Capsalidae 2 2 0 0 3 67 %
Capsalidae
Dactylogyridae 23 0 23 0 40 58 %
Dactylogyridae
Diplozoidae 3 0 3 0 5 60 %
Diplozoidae
Discocotylidae 1 0 1 0 1 100 %
Discocotylidae
Gyrodactylidae 44 21 23 0 75 59 %
Gyrodactylidae
Microbothriidae 5 5 0 0 10 50 %
Microbothriidae
Monocotylidae 3 3 0 0 5 60 %
Monocotylidae
Pseudodactylogyridae 2 0 2 0 2 100 %
Pseudodactylogyridae
Tetraonchidae 3 0 3 0 3 100 %
Tetraonchidae
Udonellidae 1 1 0 0 2 50 %
Udonellidae
Axinidae 1 1 0 0 2 50 %
Axinidae
Chimaericolidae 1 1 0 0 1 100 %
Chimaericolidae
Diclidophoridae 11 11 0 0 15 73 %
Diclidophoridae
Hexabothriidae 5 5 0 0 10 50 %
Hexabothriidae
Mazocraeidae 1 1 0 0 5 20 %
Mazocraeidae
Microcotylidae 1 1 0 0 5 20 %
Microcotylidae
Trematoda 76 42 19 15 158 48 %
Ikter Trematoda
Aspidogastridae 1 1 0 0 3 33 %
Aspidogastridae
Accacoeliidae 2 2 0 0 4 50 %
Accacoeliidae
Cladorchiidae 1 0 0 1 2 50 %
Cladorchiidae
Echinostomatidae 4 0 0 4 8 50 %
Echinostomatidae
Fasciolidae 1 0 0 1 2 50 %
Fasciolidae
Notocotylidae 1 1 0 0 3 33 %
Notocotylidae
Paramphistomidae 2 0 0 2 3 67 %
Paramphistomidae
incertae sedis 3 3 0 0 6 50 %
Incertae sedis
Aacanthocolpidae 1 1 0 0 5 20 %
Campulidae 2 2 0 0 5 40 %
Campulidae
Heterophyidae 2 2 0 0 3 67 %
Heterophyidae
Opisthorchiidae 1 0 0 1 2 50 %
Opisthorchiidae
Pachytrematidae 1 0 0 1 3 33 %
Pachytrematidae
Acanthocolpidae 1 1 0 0 2 50 %
Acanthocolpidae
Allocreadiidae 5 0 5 0 7 71 %
Allocreadiidae
Dicrocoeliidae 1 0 0 1 2 50 %
Dicrocoeliidae
Fellodistomidae 0 0 0 0 1 0 %
Fellodistomidae
Gorgoderidae 3 0 3 0 4 75 %
Gorgoderidae
Lepocreadiidae 2 2 0 0 5 40 %
Lepocreadiidae
Microphallidae 4 4 0 0 5 80 %
Microphallidae
Monorchiidae 1 0 1 0 2 50 %
Monorchiidae
Opecoelidae 1 1 0 0 2 50 %
Opecoelidae
Renicolidae 2 2 0 0 4 50 %
Renicolidae
Troglotrematidae 1 0 0 1 3 33 %
Troglotrematidae
Zoogonidae 2 2 0 0 5 40 %
Zoogonidae
Stichocotylidae 1 1 0 0 4 25 %
Stichocotylidae
Fellodistomatidae 4 4 0 0 10 40 %
Fellodistomatidae
Azygiidae 2 1 1 0 5 40 %
Azygiidae
Bucephalidae 7 5 2 0 10 70 %
Bucephalidae
Derogenidae 0 0 0 0 4 0 %
Derogenidae
Diplostomatidae 5 0 4 1 10 50 %
Diplostomatidae
Hemiuridae 4 4 0 0 7 57 %
Hemiuridae
Lecithasteridae 1 1 0 0 2 50 %
Lecithasteridae
Sanguinicolidae 2 2 0 0 5 40 %
Sanguinicolidae
Schistosomatidae 2 0 0 2 5 40 %
Schistosomatidae
Strigeidae 3 0 3 0 5 60 %
Strigeidae
Turbellaria 202
Flimmerormer Turbellaria
Porifera 305 300 5 0 430 71 %
Svamper Porifera
Calcarea 45 45 0 0 75 60 %
Kalksvamper Calcarea
Demospongiae 256 251 5 0 343 75 %
Horn- og kiselsvamper Demospongiae
Hexactinellida 4 4 0 0 12 33 %
Glassvamper Hexactinellida
Rotifera 347 37 310 0 500 69 %
Hjuldyr Rotifera
Eurotatoria 347 37 310 0 500 69 %
Eurotatoria
Sipuncula 17 17 0 0 18 94 %
Stjerneormer Sipuncula
Tardigrada 136 7 25 104 250 54 %
Bjørnedyr Tardigrada Spallanzani, 1777
Eutardigrada 106