Artsdatabanken lyser nå ut tilskudd (bidragsprosjekt) til kvalitetssikring og tilrettelegging av datasett med stedfestet artsinformasjon. Målet med denne tilskuddsordningen er å øke tempoet i mobiliseringen av kvalitetssikrede datasett fra institusjoner, organisasjoner og konsulenter.

Den totale rammen det kan søkes innenfor er 1 mill. kr. Invitasjon til å søke om tilskudd, vilkårene for tilskudd, prioriteringskriterier og spesifikasjoner av dataformater er gitt i egne dokumenter. Søknaden leveres elektronisk.

Søknadsfristen er 15. april 2016. Styret i Artsdatabanken skal behandle et forslag til prioritering av søknader innen 2. juni 2016. Deretter vil det gå ut brev til de søkere som får tilskudd.