EU BON er eit EU-finansiert prosjekt med hovudmål å byggje opp ein europeisk infrastruktur som både skal fremje utveksling av data på tvers av landegrensene og lette samanstillingar og analysar med omsyn til status og utviklingstrekk i det europeiske naturmangfaldet.

EU BON vil utvikle ein europeisk ”biodiversitets-portal” som vil bli ein del av eit globalt nettverk (GEO BON).