Encyclopedia of Life (EOL) er eit internasjonalt initiativ som har som mål å presentere informasjon om alle artane og livsformene på jorda på éin nettportal.