Planter små til store. Cellevegger oftest glatte, uten papiller. Alarceller ofte avvikende fra andre celler i bladbasis. Peristom enkelt.