Gulnålordenen har kompakte thallus uten hulrom.

Noen få arter har kloroplaster pyrenoider (de fleste mangler), pyrenoider finnes ellers hos enkelte arter i svartnålordenen, og mangler hos alle andre landplanter, men er vanlig hos grønnalger. Pyrenoidene finnes i kloroplastene og deres funksjon er å fiksere karbondioksid som brukes i fotosyntesen. Det dannes som regel bare 2–4 antheridier per kammer. Sporehusene har spalteåpninger (stomata) og sporene er gule til svartaktige.