Bolette Bele er forsker i NIBIO, avdeling kulturlandskap og biologisk mangfold. Ansattside i NIBIO.