stabilisert hei som ofte har et velutviklet humuslag. Marka er dominert av lyngarter som krekling Empetrum nigrum og røsslyng Calluna vulgaris