Ikke-stabilisert sandmark i supralitoralbeltet, med sterk sandbevegelse og forstadier til dynedannelse; vegetasjonsfritt eller med få-artssamfunn dominert av strandarve Honckenya peploides, strandrug Leymus arenarius eller strandkveke Elytrigia juncea; = embryonaldyne