ikke-stabilisert sandmark i supralitoralbeltet, med sterk sandbevegelse og forstadier til dynedannelse. Her er det vegetasjonsfritt eller med samfunn med få arter som strandarve Honckenya peploides, strandrug Leymus arenarius eller strandkveke Elytrigia juncea (embryonaldyne)