ikke-stabilisert sandbunn i vannstrandbeltet (hydrolitoral-beltet)