God massebalanse mellom sedimentasjon og erosjon av materiale