Vannforekomst som er forbundet med et større vassdrag gjennom en utløpsbekk eller -elv.