Trinn d og e er slått sammen, og felles er at proteiner denatureres her. Dette gir en betydelig artsuttynning, men substrater opp til 100 ˚C kan ha samfunn av spesialtilpassede bakterier. Temperaturen er mellom 50 og 100 °C høyere enn i nærliggende omgivelser upåvirket av jordvarme.