Temperaturen er tilstrekkelig mye høyere enn omgivelsene slik at forskjellen i artssammensetning er vesentlig. Temperaturøkningen er mellom 10 og 25 °C sammenliknet med omgivelser upåvirket av jordvarme.