Temperaturen er såpass mye høyere enn omgivelsene slik at forskjellen i artssammensetning er observerbar eller betydelig. Temperaturøkningen er mellom 2 og 10 °C sammenliknet med omgivelser upåvirket av jordvarme.