Mark dominert av arter med stor toleranse for jordflyt. Dette kan være små levermoser, noen bladmoser og lav. Vedaktige planter og arter med lav toleranse for jordflyt mangler stort sett