Naturnivåene

Figuren viser naturmangfoldnivåene i NiN, som håndterer variasjon på ulik skala.

File list