I T16 Rasmarkhei og -eng finnes det én grunntype med svært sterkt raspreg (RU∙de) hvor det ikke skilles i KA Kalkinnhold.