Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

F2-9 klare kalkrike innsjømasser i dammer og pytter

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet
  • 1:5000
  • 1:20000
  • 1:10000
  • 1:2500