Landskapstyper er foreløpig typeinndelt etter NiN versjon 1.0:

LA Landskap

Landskapstype er et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer.