finnes i nordlige og høyereliggende strøk på Svalbard