Omfatter «fysisk observerbare, romlig avgrensete elementer som helt eller for det meste består av umodifiserte livsmedier og som ikke inngår i et natursystems vanlige bunn- eller marksystem».

Naturgitte objekter skal vanligvis angis som telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabler (se Tabell A1–2 og NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4e), med tillegg av en spesialskala (D7) for å karakterisere trebestander med hensyn til grunnflateveid diameter (se Tabell A1–3) (se NiN[2] artikkel 1, kapittel B4f) og for inndeling av trær i diameterklasser for beskrivelse av størrelsesfordeling.