Lauvtre med diameter i brysthøyde > 30 cm og minst en hulhet som tilfredsstiller et spesifikt kriteriesett