Myr som følger terrengets former og dekker det meste av landoverflaten; dannet ved forsumping av marka og dominert av ombrogen overflatetorv; diffuse overganger mot minerogen overflatetorv og mot fastmark

Terrengdekkende myr (3TO–TE); synsegmenter som er del av store myrkomplekser. Momyra (Str: Åfjoprd)