Uregelmessige nett­verk av parallelle eller divergerende elveløp som deler seg og samler seg

Eksempel: vanlig i større elver på Spitsbergen

Kommentar: omfatter elveløp med rolig­flytende elv (lite fall) gjennom middels grove løsmasser (sand, grus og stein)