Andel kråkefotplanter og sneller, bregner ikke inkludert, av total feltsjiktsdekning