Klar kildevannspåvirkning, men sterk nok til å gi opphav til et våtmarkssystem som skal typifiseres som kilde, men kilden er diffus og svak; = nokså svak rheogen markfukting.