Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • UF-b temmelig frisk
  UF-c litt frisk
  UF-d intermediær
  UF-e litt tørkeutsatt
  UF-f temmelig tørkeutsatt
  UF-g svært tørkeutsatt
  UF-h ekstremt tørkeutsatt
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet